Försvenskade tankvagnar i modell


Modellbyggaren Leif Johansson i Borlänge har nyligen presenterat en serie med tre olika tankvagnar från Klein Modellbahn som lackats om och försetts med dekaler för oljebolagen ”Gulf” och ”OK”.

Text: Jocke Hultgren

Som ett uppföljning till den begränsade serie tankvagnar som Leif Johanson producerade under hösten 2006 (läs mer här) har det nu kommit en ny serie med försvenskade tankvagnar. Två vagnar har dekalerats för ”Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund” medan den tredje vagnen har fått märkning för ”Svenska Gulf Oil Co AB”. De båda vagnar som har logotypen för ”OK” respektive ”Gulf” på tankens gavel sattes enligt Leif i trafik i slutet av 40-talet, medan modellen med ”OK” på tankens sida inte förekom förrän omkring ett decennium senare.

Liksom med den första serien så är modellerna baserade på en vagn från den österrikiska mj-tillverkaren Klein. En tank som är större än vad den borde vara och gångbord av tysk modell är enligt Leif detaljer som skiljer Kleins modell från de vagnar som modellerna skall efterlikna.


Foto: Leif Johansson

Ovan: Två bilder med modellen som har OK:s logotyp på vagnens gavel. Nedan: Modellen med den märkning som infördes på OK:s vagnar i slutet av 50-talet, samt två bilder på modellen med märkning för ”Gulf”.


Foto: Leif Johansson


Foto: Leif Johansson