Lunds vagnverkstad har under hösten kommit med en serie lok och vagnar i SJ:s nya svarta färgsättning. Den som är intresserad kan även få modeller med den grå färgsättning som man under sommaren provade på lok och vagnar.

Text: Jocke Hultgren  Foto: Lunds Vagnverkstad

Efter det att SJ presenterat sitt nya grå designprogram för motorvagnar så startade spekulationerna omkring vilken färg man skulle välja till loktågen för att få en någorlunda enhetlig färgsättning på hela sin fordonsflotta. Det gjordes försök med även grått på loken och vagnarna. Samtidigt fattades det ett beslut om att loken och vagnarna i årets ”Rocktåg” skulle målas svarta.

De som hade ansvar för SJs färgval uppskattade uppenbarligen resultatet av den senare ommålningen då det under sensommaren kom ett beslut om att loktågen i framtiden skall vara svarta. Man har börjat lacka om fler lok och vagnar, men det kommer troligen dröja innan helsvarta tågset blir en vanlig syn på de svenska järnvägarna.

Småserietillverkaren Lunds Vagnverkstad har under hösten tagit fram en serie omlackade och dekalerade lok och vagnar i både svart och grått. Modellerna går även att få med märkning för Rocktåget. www.lundsvagnverkstad.se

About The Author

Related Posts