Strömlinjeformade motorvagnar av olika typer börjar nu bli lika vanliga hos mj-tillverkarna som hos järnvägsbolag över hela europa.

Text: Jocke Hultgren

De senaste åren har flera nya typer av moderna motorvagnar börjat rulla på järnvägar över hela Europa. Flera av dem finns redan i modell och i år så kommer ytterligare ett antal typer i modell. Fortfarande är det ingen tillverkare som satsat på de nya motorvagnar som rullar på svenska spår.

Där inget annat anges så avser texten modeller i skala 1:87.

F L E I S C H M A N N
www.fleischmann.de
En dansk nyhet från Fleischmann är att man gör en modell i skala 1:160 av dieselmotorvagnen Desiro i den senaste grå och svarta färgsättningen. Modellen kommer i en begränsad specialserie under 2006.
Art.nr: 86 7422

Man gör under året även en modell av dieselmotorvagnen LINT. Modellen kommer endast i tyskt utförande, men fordonet används av tågoperatören Arriva på Jylland och kanske kan det på sikt komma en dansk modell från Fleischmann.
Art.nr: 4420

J E C O
www.jeco.se
Under 2006 fortsätter Jeco med sin serie modeller av de klassiska rälsbussarna av typerna Y6 och Y7 som presenterades under 2005. Tidigare har man haft både byggsatser och färdigmodeller av rälsbussen i sitt sortiment av vitmetallmodeller. Den nya serien modeller har istället vagnskorgar i plast. Modellerna har även förmonterade detaljer och motorvagnarna går även att få med inbyggd ljuddekoder och högtalare. Under vintern har en modell av den lilla resgodssläpvagnen av typen Ufv som passar till rälsbussarna kommit i modell och leveranserna av modeller ur serien är planerad att fortsätta under året

N M J
www.nmj.no
Den norska elmotorvagnen BM69 i gammeldesign skulle ha kommit som en modell i ”toplinesortimentet” under fjolåret från NMJ, men projektet har blivit försenat. Enligt uppgifter på företagets hemsida så skall en modell av motorvagnen kunna levereras under april i år. NMJ planerar även med en modell av den äldre elmotorvagnen BM 64 i ”superlineutförande” under året. Företaget har nu under några år haft sitt sortiment uppdelat i olika områden där ”superline” är de exklusiva mässingsmodellerna i små serier och ”topline” är konventionella modeller i begränsade serier.

P I K O
www.piko.de
Framgångarna under fjolåret med modellen av dieselmotorvagnen Desiro i DSBs senaste färgsättning gör att man under året även kommer med en modell av motorvagnen i färgerna för privatbanan Nordjyske Jernbaner.
Art.nr: 52019


Bild: Piko

About The Author

Related Posts