Nürnbergmässan i början av februari är det tillfälle på året då de flesta nyheter från mj-tillverkarna avslöjas.

Text: Jocke Hultgren

När man granskar vad de olika tillverkarna aviserar så känns det som om att 2006 kommer bli något av en mellanår för svenska modellrallare, trots att det är järnvägens 150-års jubileum och aktiviteten borde kanske borde ha varit större än ett vanligt år. Det dyker upp några nyheter, men de två stora modellerna, Rocos modell av elloket Dm3 och Märklins Ga väntas inte förrän lagom till julhandeln.

Där inget annat anges så avser texten modeller i skala 1:87.

B R I M A L M
www.brimalm.com
Företaget arbetar vidare med nya serier av det danska E-loket och svenska F-loket. Det handlar om exklusiva mässingsmodeller i relativt små serier.

H E L J A N
www.heljan.dk
Den riktigt stora och förmodligen tunga nyheten under året blir den sedan tidigare aviserade modellen av DSB:s diesellok MY i skala 0. Vad detta äventyr kan komma leda till återstår att se, men blir modellen populär så finns det väl även ett behov av vagnar att hänga efter loken.

När det gäller svenska modeller så kommer en modell av det svenska ångloket littera F i början av 2007. De första modellerna med ljuddekoder och rökfunktion kommer endast levereras till de 500 som redan förbokat sin modell. Denna modell följs senare under året upp av modeller utan ljud och rök.

När det gäller det tidigare aviserade projekt med dieselloket T21 så har man enligt uppgift ännu ej dragit igång projektet och det finns inga garantier att man gör en serie av modellen under 2007 som man anger i sin produktionsplan på hemsidan.

H O B B Y T R A D E
www.hobbytrade.dk
Tyvärr har man inga svenska modeller på gång, även om det på sikt skall kunna bli aktuellt att göra företagets modell av det danska dieselloket Mz även i svenska versioner. Under året skall det komma både nya danska och norska modeller från företaget.

Sedan tidigare har man aviserat sina planer på att göra det norska dieselloket Di6 i modell. Loktypen hade omfattande problem under sin tid i Norge och affären slutade med att NSB lämnade tillbaka loken till tillverkaren. Idag ägs de av Dispolok som hyr ut lok till ett stort antal järnvägsbolag över hela europa. Modellen skall göras i både NSB och Dispolok utförande och kommer gå att få med ljud.

Hobbytrade kommer nu även dra igång sitt första ångloksprojekt, en modell av det danska D-loket. En relativt litet ånglok med tender, som har potential att bli en stor succé på danska modelljärnvägar.

J E C O
www.jeco.se
Sedan tidigare har Jeco avslöjat sina planer på att göra en ny utgåva av sin modell av dieselloket T44. Modellerna skall liksom modellerna av rälsbussen Y6 tillverkas i Korea med lokkorgen i plast och till ett pris som ligger under de nivåer tidigare färdigmodeller av loket har haft. De första modellerna är i Jeco:s prospekt angivna att komma ut på marknaden under augusti 2006.

M O D E L L C O M P A G N I E T
www.modellcompagniet.no
I samverkan med Mehano skall man under året komma med en modell av det moderna norska dieselloket CD66 i färgerna för CargoNet.

M Ä R K L I N
www.marklin.de
Märklins svenska nyhet för året är godsångloket littera G. Modellen har fått äran att vara jubileumsmodell med anledning av att man i år firar att det funnits järnväg i Sverige under 150 år, och markeras i Märklinkatalogen med jubileumsårets logotyp. Förebilden till loket importerades till Sverige under mellankrigstiden från Tyskland och eftersom det under många år funnits modeller av de tyska loken så är det en modeller som varit väntat under en tid. Loket förväntas komma ut i butikerna lagom till julhandeln.
Artikelnr: 37555

Danska modellrallare kommer under året kunna köpa en modell av DSBs My-lok med nummer 1100 i den helt nya mörkblå färgsättningen som företagets lok fått. Det kan vara värt att anmärka att My-loken idag inte används för reguljär trafik, loktypen har helt ersatts av modernare diesellok och nya ellok. De exemplar som fortfarande är i drift används i tjänstetåg. Någon ytterligare information om förebild har i dagsläget ej gått att finna.
Artikelnr: 37667

N M J
www.nmj.no
Den som är intressad av norska växellok kommer under året kunna komplettera sin samling med littera Skd220C som NMJ kommer med i ”superlineutförande” under året. Loket kommer gå att få i den gröna orginalfärgsättningen, i rödbrun ”gammeldesign”, i gult och rött ”nydesign” samt i de gröna färgerna för den privata operatören Ofotbanen AS.

N – M O D E L L
www.nmodell.se
En modell av ångloket littera B planeras från N-modell. Modellen skall göras av ett företag i Asien som tillverkar mässingsmodeller.

R O C O
www.roco.cc
I slutet av 2006 skall Roco komma ut med sin modell av det svenska elloket Dm3 i den senaste blå färgsättningen. Modellen finns sedan tidigare från Roco och det handlar allså om en ny version av en befintlig modell. Modellen kommer i både lik- och växelströmsutförande och kommer även vara möjlig att få med monterad ljuddekoder och högtalare.
Artikelnr: 63754 (likström utan ljud)
63755 (likström med ljud)
69755 (växelström med ljud)

Roco gör under året en modell av det äldre danska växelloket ML i dess ursprungliga gröna färgsättning som tidigare användes på alla växellok. Loktypen fanns en period även på de svenska järnvägarna, här hade typen littera V1. Artikelnr: 63922

About The Author

Related Posts