Postvagn i N-skala från LN Elektronik


LN Elektronik erbjuder nu en specialmålad variant av Fleischmanns svenska boggiepostvagn i skala N.

Text & foto: Daniel Jönsson

Modellen är baserad på Fleischmanns artikelnummer 8670 och finns i en begränsad upplaga om 90 vagnar. I denna upplaga finns det även ett antal vagnar med vita fönster i toalettdelen av vagnen.

Vagnen är omlackerad enligt den design som rådde innan Posten bytte till blå logotyp, men vagnslitterat är detsamma som på originalmodellen. Den omlackerade vagnen har inte någon exakt motsvarighet i skala 1:1, men stämmer ganska bra med litt D48 5073 som finns på bild i nr 69 av SJK:s skriftserie.

Vagnen har vid omlackering tagits isär och rengjorts samt blivit befriad från det gamla trycket. Därefter har tak och korg rengjorts och grundats för att därefter målas i rätt färger enligt Postens anvisningar. Vagnen är professionellt lackerad och har ”förebildstrogna” tryckta loggor i form av Postens logotyp på vagnssidorna samt SJ-emblem på dörrarna.