Nya plåtar från HNJ Verkstad


Många nya etsplåtar ger jobb åt självbyggare i vinter

HNJ Verkstad är en svensk småserietillverkare som under ett antal år tagit fram etsplåtar i mässing med delar till både person- och godsvagnar från HNJ och andra svenska järnvägar. Oftast innehåller plåtarna sidor, gavlar samt i några fall lanternin, inbyggda plattformar eller plattformsräcken och konsoller.

Det handlar inte om några byggsatser utan plåtarna utgör en del av det material som krävs för att bygga den modell som etsplåten slutligen kan resultera i. Firman erbjuder idag även en del kompletterande byggdelar och dekaler för den som bygger sina modeller själv.

Hela nio olika etsplåtar har man nu kommit med, bland nyheterna hittar man exempelvis flera personvagnar, ett antal betvagnar av typen J från några enskilda järnvägar i Skåne och slutna godsvagnar av två olika typer.

NKJ/NBJ BCo 1-4
BJ BCo3 med öppen plattform
SJ F1 1886-års modell

YEJ J 1024 rund gavel med säte för bromsare
YEJ J 1000 rund gavel obromsad
LTJ J 211-230 spetsig gavel obromsad
MYJ J 581-590 spetsig gavel med rak överkant obromsad

G3 levereras med olika lagergafflar mm
G1 levereras med olika dörrar och ventiler

Mer om HNJ Verkstad och etsplåtarna hittar du på företagets hemsida.