Heljans svenska personvagnar


Vi har nu fått de första bilderna på prototypen till den serie av svenska trettiotalsvagnar som Heljan kommer med i vår.

Text: Jocke Hultgren
Foto: Ulrik T Jensen

Det har varit begränsat med svenska modeller med äldre ursprung. Den som velat göra en modell av hur järnvägarna såg ut för femtio eller sextio år sedan har i stort sett varit utlämnad till byggsatser och egna konstruktioner, men Heljans initiativ är förhoppningsvis tecknet på en ny era för svenska modellrallare.

Totalt kommer det i början av nästa år fjorton olika varianter av Heljans nya modell och om de säljer bra så lär de följas av ännu fler varianter framöver.

Artikelnr. Littera Typ
7000 Co8d 3257 3:e klass personvagn (1930)
7001 Co8d 3266 3:e klass personvagn (1930)
7002 Co8d 3260 3:e klass personvagn (1940)
7003 Co8d 3263 3:e klass personvagn (1940)
7004 Co8d 3265 3:e klass personvagn (1950)
7010 Co8b 2886 3:e klass personvagn (1930)
7011 Co8b 2891 3:e klass personvagn (1930)
7012 Co8b 2888 3:e klass personvagn (1940)
7013 Co8b 2889 3:e klass personvagn (1940)
7014 Co8b 2890 3:e klass personvagn (1950)
7025 Co8cs 3200 3:e klass personvagn med kafédel (1940)
7026 Co8cs 3209 3:e klass personvagn med kafédel (1940)
7030 BCo11b 3255 2:a/3:e klass personvagn (1930)
7031 BCo11b 3256 2:a/3:e klass personvagn (1930)