Heljans modell av T21 levererad


Heljans tre modeller av dieselloket T21 i H0 har nu kommit ut på marknaden.

Text: Jocke Sannagård
Foto: Heljan


Efter flera års väntan så har nu Heljans modell av SJ:s diesellok T21 levererats till tillverkarens återförsäljare i Sverige. Det är en efterlängtad modell som passar på många modelljärnvägar. Det är ett ganska litet koppelstångslok med fyra axlar. Heljan kommer inledningsvis med modellen i tre olika utföranden, T2 66 i ”leveransutförande” med ovala loknummerskyltar, T21 58 i ”60-talsutförande” med ovala loknummerskyltar och T21 64 som levereras med ”köttstämpeln”, (SJ:s logotyp från 70- och 80-talet). Redan innan modellerna hade levererats från Heljan så var hela serien med T21 58 utsåld hos tillverkaren (dvs hela serien har bokats av olika återförsäljare). Om de utgivna modellerna blir en försäljningsframgång är det inte orimligt att det kommer fler modeller.

De första loken levererades till SJ i mitten av 50-talet och har under många år använts för växling och godstrafik på sträckor över hela landet. De användes parallellt med dieselloken av typen T43 under flera decennier och det var först under 80-talet som de flesta loken togs ur trafik och placerades i beredskapslager. Några få lok hamnade hos några olika privata operatörer och användes reguljärt även under 90-talet, men idag återfinns loktypen bara hos olika museiföreningar.

Förhoppningsvis kommer vi ha möjlighet att återkomma med provkörning av de nya modellerna. För dig som vill läsa mer så finns en del inforamtion i den här tråden på diskussionsforumet ”Stinsen”.