På bara några veckor har Heljans modell av det svenska dieselloket T21 sålts slut hos tillverkaren. Fortfarande är det dock flera mj-handlare som har modellen på lager.

Text & foto: Jocke Sannagård

Framgångarna med den nya modellen har gjort att Heljan beslutat att komma med ytterligare en serie av modellen i höst (kvatal 4, 2010). De modeller som är aktuella för tillverkning av Heljan i denna andra omgång är T21 nr 57 (art.nr 2103), T21 nr 87 (art.nr 2104) och T22 nr 72 (art.nr 2105). Värt att notera är att den sist uppräknade modellen är ett av de lok som tillverkades på licens av ASJ i Falun.

Loktypen konstruerades och tillverkades i huvudsak hos tågfabriken MaK i Tyskland. En förutsättning för beställningen var dock att 10 lok (av totalt 56) skulle produceras på licens hos ASJ i Falun. De fyra första svensktillverkade loken försågs med en annorlunda växellåda och litterades T3/T22, två av dessa byggdes dock senare om till T21. De båda lok som inte byggdes om användes fram till 70-talet då de slopades.

Källa till mer information: Järnväg.net

About The Author

Related Posts