Norska containervagnar från NMJ


NMJ har under vintern kommit med två continervagnar i H0, lastade med containrar från det norska speditonsföretaget ”Linjegods”. Den ena vagnen är lastad med containrar som har en vit grundfärg, medan containrarna på den andra modellen har en blå grundärg.

Vagnarna är registrerade hos SNCF, känner inte till om det vanligtvis används vagnar inhyrda från Frankrike i den norska containertrafiken, men det är inte omöjligt. Idag är det vanligt att man istället för att köpa nytt material istället hyr in det från företag som specialiserat sig på att just hyra ut moderna godsvagnar. Mest kända är kanske tyska AAE som har sina vagnar rullandes i hela Europa. Idag består nästan all godstrafik på norska spår av containrar, lastflak och påhängsvagnar.

Modellerna har tillverkats av den italienska småserietillverkaren Oscar på beställning av NMJ. De är försedda med kulisshängda NEM-koppelfickor, har olika vagnsnummer, och naturligtvis även olika nummer på containrarna.

Modellerna går endast att få tag i via NMJ och eventuellt deras nät av återförsäljare. Det finns redan planer på att ta fram fler modeller i samarbete med Oscar.

Containervagnar, Linjegods
NOK 398,- (rek. pris)
Skala H0
NMJ
www.nmj.no
Har kommit ut på marknaden