Tysk supermodell i skala 1:160


Då och då kommer någon småtillverkare ut med en extremt detaljerad supermodell som går fantastiskt. Dessa modeller är oftast i H0 men nu har den tyska tillverkaren Marks Klein-Kunst kommit med en supermodell i N. Man har heller inte valt den lättaste förebilden, utan det tyska lilla tvåaxliga växelloket Kö 1.

Text: Jocke Hultgren

I det lilla loket har de inte bara klämt in en Faulhabermotor utan även ett svänghjul med diametern 10,5 mm. Mellan motorn och svänghjulet har de även klämt in en så kallad ”oljekoppling”. Oljekopplingen ska tydligen ge lite tröghet mellan motor och svänghjul så att de till viss del kan rotera oberoende av varandra.

Loket är 35 mm långt över buffertarna och väger 20 gram. Vill man kan man öka tyngden till 22 gram genom att lägga in de vikter som medföljer, men då får man inte längre fri sikt genom hytten. Loket driver naturligtvis på båda axlarna och tar upp ström på lika många.

Vill du loket digitalt går det att få det med dekoder. Antingen DCC eller Selectrix. Nackdelen är digitalvarianterna har ett mindre svänghjul. För att slippa måla om loket själv finns det i 7 varianter från DRG, DB, DR och ÖBB.

Vad kostar loket då? Ja det är en del. Marks Kleinkunst vill ha €349 för loket. Tycker du det verkar mycket kan du trösta sig med att då ingår frakt inom Europa. Vill du loket digitaliserat får du lägga till €68.

Mer information om modellen finns på www.markskleinkunst.de