Svenska modeller i skala Z


Under 2003 startade den till Schweiz utflyttade dansken Claes Mikkelsen tillverkning av skandinaviska modeller i skala Z. Man har specialiserat sig på att lacka om tyska och schweiziska modeller och göra dem danska, norska eller svenska.

I sitt sortiment har man idag ett antal svenska modeller. Till de första modellerna har man valt att ha Rocos svenska modeller i H0 som inspiration. Flera modeller är planerade och man är också mycket intresserade av att veta vad svenska z-rallare är intresserade av att ha på sina anläggningar. Eventuellt kommer man även göra en serie med finska lok och vagnar.

Än så länge består det svenska sortimentet av ett antal olika godsvagnar, men under 2004 räknar man med att komma ut med en modell av Tågåkeriets TMY. Det skulle i sådana fall bli det första svenska serietillverkade loket i Z.

Ett urval av de svenska modeller som Mikkelsen Models har i sitt sortiment finner man bland bilderna nedan: