Ett svenskt stationshus


Det är ganska ont om byggsatser av svenska stationshus. Heljans Åmål är visserligen användbar, men det är roligt med lite omväxling. De svenska stationshus som finns dyker upp på var och varannan anläggning. Här kommer därför en beskrivning på hur man kan såga om Kibris Eschbronn (9502) till ett lagomt stort stationshus som passar på en mindre station i Syd- eller Mellansverige. I storlek och utförande påminner det om den typ som finns i tex Tösse på Bergslagsbanan mellan Åmål och Mellerud. Det passar även bra i storlek till det godsmagasin som jag beskrivit tidigare på Modellrallaren.

Text: Johan Stensson
Foto: Daniel Ahlstedt

På byggbeskrivningen står det att byggsatsen innehåller 259 delar. Vi kommer att använda mindre än hälften. Å andra sidan behöver vi inga extra delar. Innan sågandet börjar är det bra att tänka igenom bygget ordentligt för det är svårt att ändra sig i efterhand. Jag rekommenderar att köra de bitar vi ska använda i kopiatorn. Det är bättre att göra misstagen i papperskopior än i de riktiga byggsatsväggarna.

Byggssatsen i orginalutförande består av tre huvuddelar:

en tvåvånings expeditions och bostadsdel
en väntsalsdel
en resgodsavelning

Väntsalsdelen är den låga delen i mitten som förbinder de två övriga. Till vårt stationshus använder vi nästan bara delar från tvåvåningsdelen. Till långsidorna används vinds- och bottenvåningen och till gavlarna vinds- och mellanvåningen. Gavlarna kapas i uttaget för frisen under mellanvåningens fönster. Långsidorna behöver kapas på två ställen, dels i nederkant av uttaget för den breda frisen mellan vinds- och mellanvåningen och dels ett par tegelvarv ovanför bottenvåningens fönster. För att få till det senare gäller det att jämföra med motsvarande avstånd på våra nysågade gavelbitar. Prova gärna ordentligt på papperskopiorna innan du börjar såga i byggsatsens långsidor.

Under bottenvåningens fönster är väggen putsad både på gavlarna och på gatusidan. På höger gavel kan vi använda byggsatsens del precis som den är, medan gatusidans del måste kapas på längden för att passa. Till den vänstra gavel får vi använda den del som är avsedd för resgodsavdelningen. Även denna får kapas något på längden. Använd de bitar som ska sitta ovanför som mall.

På taket och vindskivorna finns en massa detaljer som inte passar som jag valt att inte använda. Därför får vi fylla igen diverse hål på taket. Jag har även valt att inte eller använda plattformstaket så vi måste även fylla igen några uttag för plattformstakets konsoller. Jag använde spillbitar av tegelvägg som filades till passning. När alla hål och uttag har fyllts igen limmas långsidorna ihop så vi har fyra hela tegelväggar utan putsade detaljer och fönster.

Nu är det dags att måla fönster och vindskivor. Jag valde en gråvit färg. Engelskt rött eller oxidgrönt passar också bra. Dörrarna målade jag bruna. De putsade detaljerna fick en kalkstensliknande färg. Väggarna målas i omgångar med en mycket utspädd ljusgrå färg som sedan gnuggas av med en trasa. Taket får samma behandling. Kom ihåg att vatten rinner uppifrån och ner. Efter målningen är det dags att montera fönster och dörrar i väggarna.

Sedan sågas bottenplattan till så att denna passar till husets nya storlek. Prova med de lösa väggarna så att allt passar och börja med att limma fast de putsade nederdelarna av gavlarna och gatusidan. Därefter limmas de fyra tegelväggarna på plats. Sist sätter vi dit de putsade friserna. Gör gärna några innerväggar till bottenvåningen och ett golv till vindsvåningen av svart kartong. Montera sedan taket med hängrännor, vindskivor och skorstenar. Till sists böjs stuprör till av lämplig tråd som målas och limmas på plats.

Så där ja, inte så dumt för att ha varit ett mycket tyskt stationshus i ett tidigare liv. Vill du hellre ha ett lite större stationshus i tegel så prova att bygga om Polas Waldbrunn (311000). Med ny takvinkel, lite färre spröjsar i fönstren och avkortat perrongtak så påminner det om stationshusen i tex Dalby, Simrishamn och Fagerås.