Bygg Jeco:s Ma-lok i SJ-utförandet, del 2


Då vad det dags för den andra delen i min artikelserie om hur jag bygger mitt Ma-lok i SJ-utförande. Som synes på bilden ovan har nu lackeringsarbetet genomförts. Det jag kommer ta upp i denna artikel är lite om hur jag före lackeringen spacklade en skada på modellen. Målningsarbetet har jag valt att beskriva i två delar, en för arbetet med detaljerna och en för lokkorgen.

Av: Håkan Y

Spackling
Första arbetsmomentet var att åtgärda gjutdefekten i kåpan med spackel. Plastic Padding användes och slipades sedan ner för att fylla igen hålet. Innan spacklingen limmade jag dit en bit plast på baksidan.


Spackel applicerat

Slipat ner överflödigt spackel

Lackering
Efter gjutdefekten var åtgärdad gav jag mig på att grundmåla underredet samt förarhytterna. Till detta testade jag använda en primer ifrån Biltema. Denna primer var avsedd för hobbybruk istället för bilkarosser. Initiala tester var lovande, men senare visade sig att vidhäftningsförmågan på vitmetall var ej tillräckliga. Just på underredet har jag fått färgsläpp. Dock så syns ej detta då själva kåpan mer eller mindre döljer underredet.

Jag gick över till att använda den primer som ingår i Jeco:s sortiment av ”Svenska Järnvägsfärger”. Resultatet blev klart bättre. Har inte haft några problem med färgsläpp därefter. (Varför jag inte använde det i mina tidigare byggprojekt kan man bara beklaga sig över, men man lär sig)


Underrede samt förarhytter grundmålade med primer ifrån Biltema


Limmade dit remsor ifrån gummiband under lokhytten för att få
mjuk kontakt mot underredet

Boggier och plogar
Plogarna av mässing och boggierna grundmålades med primern ifrån Jeco. Dessa fick då vara pilot för att testa huruvida denna primer skulle duga eller ej. Gallerplogarna måste jag berömma som är väldigt fina. Höjer modellens finish markant anser jag. Mycket kul!


Plogar grundmålade och rödmålade


Trappsteg monterad på boggie


Boggie ihopmonterad med plog samt monterad med underredet

Kåpan
Efter tester med Jeco:s primer som gav bra resultat, började jag med själva kåpan. En noggrann tvätt med etanol gjordes varefter en sprutning genomfördes. Efter ett dygns torktid sprutade jag kåpan brun. Ytterligare ett dygns väntetid sprutade jag taket gråblå för att sedan spruta underredet mattsvart.

Efter att hela kalaset hade torkat två dygn så mattlackerade jag alltihopa med mattlack ur Biltemas hobbysortiment. En lärdom gjordes att en sprutbox utan utsug kunde ställa till det då dessa sprayburkar har väldigt högt utflöde som skapar en dimma i hela boxen. Denna fastnar sedan på modellen och gav en vit flammig yta. Detta hände mig på ena sidan vilket jag fick måla om med brun färg.

Mattlackeringen gjordes därefter utanför boxen då jag höll i kåpan med handen (insidan av kåpan). Resultatet blev gott och ger en skyddande yta.


K
åpa grundmålad


Kåpan brunmålad


Maskerad för takmålning, detaljer monterade


Taket målat med gråblå färg


Börjar se bättre ut!


Underredet svartmålat


Slutresultatet innan mattlackeringen

Slutord
Så har man återigen sprutmålat en modell. Första gången jag grundade ordentligt vilket betalade sig direkt. Också första gången jag mattlackerar vilket jag tror kommer betala sig i framtiden då modellen onekligen får sig små törnar vid rangering eller andra diverse småolyckor som inträffar.

Jeco:s eget sortiment av färger är väldigt lättsprutade anser jag, detta är bara bra, då jag är en oerfaren sprutmålare. Resultatet ifrån mitt bygge av Z68:an anser jag ha blivit bättre vilket bådar gott för framtida byggprojekt. Boggier och gallerplogar är ett nöje att se. Hjulen har faktiskt riktiga ekrar vilket är mycket trevligt. Dock ser man det inte när väl hjul och boggier är monterade.

I nästa del så kommer godiset monteras på kåpan. Dekaler skall monteras och slutmontering skall ske.