Svenska personvagnar från NMJ

Ungefär två år efter det att NMJ aviserade att man skulle ta fram svenska 60-talsvagnar i H0 kom de första modellerna ut på marknaden i september. Det rör sig om en första serie på sju olika modeller i det utförande som vagnarna hade före 1970.

NMJ har valt att inleda sin omfattande satsning på svenska personvagnar med sju personvagnar i 60-talsutförande. De första tre vagnarna levererades i början av september och i mitten av månaden kom en delleverans av de resterande fyra vagnarna. Med anledning av detta är är det endast ett begränsat antal modeller från denna första serie som nått sina mottagare. Enligt den svenska distributören Jeco kommer kompletterande leveranser att ske under oktober.

På samma sätt som från de flesta tillverkarna idag så levereras modellerna väl emallerade i pappkartonger med ett innanmäte av cellplast. De ligger inbäddade i ett stycke mjukplast, vilket gör att de enkelt kan packas upp ur kartongen. Något som definitivt minskar riskerar att skada detaljer på modellen. Det är också just detaljerna som man slås av när man packar upp modellen. Utförandet på modellerna imponerar, detaljer som handtag, räcken, fjädrade buffertar och inredning finns redan på plats. Det man möjligen kan anmärka på är att handtagen på hörnen av vagnsgavlarna känns onödigt grova,

De flesta trycken på modellen ser riktigt bra ut, det finns dock undantag och det är de runda SJ-emblemen på vagnssidorna. På förebilden är texten ”SJ” monterad på en slät skiva, och det borde man kanske gjort även på modellen. Nu har trycket gjorts direkt på den veckade vagnssidan och tyvärr blivit lite ojämnt. En större miss är att det runda SJ-märket placerats mellan fel fönster på den ena sidan (sidan med toalettfönster) på modellerna av Bo5-vagnarna. Som det konstaterats i inlägg på diskussionsforumet Stinsen, så saknas på vagnarnas underreden ”avloppsrören” som släppte ut toalettens innehåll på banvallen. Det är helt enkelt en anpassning för att vagnarna skall klara av snäva kurvor på de anläggningar de förväntas trafikera. Kan dock hålla med forumskribenten om att det hade varit snyggt om den lilla detaljen medlevererats för montering av den som vill ha modellerna stående i vitrin. För den som är lite händig är det en ”skitsak” att åtgärda problemet med en smal svart plastslang eller något liknande.

Har haft möjligheten att provköra modellerna under några timmar. Det största problemet som jag upplevde i samband med detta är att modellerna levereras med koppel som är lite för starkt fjädrande. Vagnarna sitter verkligen fast i varandra och det är ju bara bra, men det kan vara svårt att koppla isär och samman vagnarna på ett snyggt sätt. Det är inte helt bra om man måste ”hålla emot” de vagnar som skall kopplas isär. Nu är det kanske inget stort problem, jag misstänker att många ändå har för avsikt att byta till kortkoppel mellan vagnarna, en investering som verkligen ger en bra effekt på vagnar som dessa.

Modellerna i NMJ:s serie med svenska 60-talsvagnar har utvecklats i samarbete med svenska JECO och produceras i Kina. Serien omfattar så här långt följande modeller:

NMJT201.001, SJ Ao2.5052 (1 klass)
NMJT202.001, SJ ABo2. 4854 (1 & 2 klass)
NMJT203.001, SJ ABo3K.5060 (1 & 2 klass)
NMJT204.001, SJ Bo1.4898 (2 klass)
NMJT204.003, SJ Bo1K.4920 (2 klass)
NMJT205.001, SJ Bo5.4757 (2 klass)
NMJT205.003, SJ Bo5.4931 (2 klass)

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är ett intressant initiativ från NMJ, det känns som att man utvecklat de hitills bästa serietillverkade personvagnarna och det ska bli intressant att se hur långt man kommer driva projektet. Jag tror inte att jag är ensam om att sakna både sovvagnar och postvagnar, men om denna önskan uppfylls återstår att se.


Inredningen i Bo5-vagnens kupédel. Det runda SJ-emblemet borde varit placerat ovanför de båda märkena för destinationsskyltningen, alltså ett ”steg” åt vänster på bilden.


Man kan tydligt se hur ”ojämnt” det runda SJ-emblemet blir när de appliceras direkt på den veckade vagnssidan.


Handtagen på vagnens hörn är märkbart grövre än de som sitter vid gaveldörrarna. Jag utgår ifrån att det är materialen (plast mot metall) som gjort att de föregående upplevs ”klumpigare”.


Alla märkningar på modellerna ser ut att vara på plats.


De väldetaljerade modellerna har även inredning på toaletterna.

NMJ har som sagt aviserat en omfattande serie med svenska personvagnar av 60-talsmodell. Man har för avsikt att ta fram modeller i även mer moderna utföranden, men dessa får vi återkomma till framöver. Mer information om NMJ:s satsning finns på deras egen hemsida.