Grått från Roco


Under försommaren kom Roco med ytterligare en modell i sin serie lok av typen Rc 6. Denna gång är det en modell i det ovanliga grå utförandet, en färgsättning som bara finns på två av SJ:s Rc-lok.

Text: Jocke Sannagård
Foto: Kristoffer Simonsson, Lenis Lek & Hobby

Rocos modell kom ut i handeln redan i maj så det är ingen rykande nyhet. Men modellen har tidigare inte presenterats på Modellrallaren och därför har vi sammanställt denna ”synare” av loket.

Tekniskt överenstämmer modellen med övriga Rc-lok som producerats av Roco de senaste åren. Modellen är förberedd med 8-polig kontakt för enkel montering av dekoder och har ljusväxling med vitt/rött ljus i lokets körriktning. Det som är nytt med modellen är färgsättningen.

I samband med att SJ införde sitt nya designprogram omkring 2006 så genomförde man ett test i fullskala, där två Rc6-lok lackades grå. Uppenbarligen var det något som inte tilltalade beslutsfattarna då man istället valde att lackera lok och vagnar svarta. Roco kom redan förra året med det svarta Rc-loket, men uppenbarligen tror man att det finns ett intresse även för detta gråa lok.

Den grå färgsättningen tycks stämma ganska väl överrens med förebilden, men när det gäller märkningen så har Roco inte läst på riktigt ordentligt. Modellen har SJ:s nya logotyp både i fronten och på sidorna vilket är helt fel, det är bara de svarta Rc-loken som fått den nya logotypen. I samband med testet av den grå färgsättningen så var det fortfarande den äldre logotypen från de blå Rc-loken som SJ använde och som ska vara monterade på de grå loken.

En annan avvikande detalj är det att modellen har två enbenta strömavtagare. Dessa byts ut relativt ofta och Roco kan ha haft uppgifter som säger att förebilden var utrustad med detta. Men den dokumentation av förebilden som man hittar på nätet tyder i alla fall på att loket under en längre tid varit utrustad med en vanlig och en enbent strömavtagare.

Det är trist att man inte gör mer research inför en ny modell. Det hade rimligen inte varit svårare för Roco att göra rätt när det gäller märkningen av modellen. Hade det varit en modell avsedd för exempelvis den tyska marknaden så hade man inte släppt igenom en ”dundertabbe” som denna.

Sammanfattningsvis så kan jag bara säga att det är upp till var och en att agera efter eget intresse. Rocos Rc-lok är tekniskt sett kanske den bästa serieproducerade svenska modellen på marknaden, de fungerar allt som oftast otroligt bra. Rätt eller fel logotyp är kanske inget man noterar när loket används på anläggningen, men ”orkar” inte Roco göra rätt så väljer i alla fall jag att lägga mina pengar på något annat.

Vill du själv jämföra den felaktiga modellen med verkligheten så finns det bilder på både Bildrallaren och Järnväg.net. Nedan följer en serie bilder på modellen från Roco.

Mer om modellen
Art.nr: 62655 (DC), 68655 (AC)