Gör dina Atlas ”Orehoppers” mer verklighetstrogna.

Vad gör man när tillverkaren gjort modellen helt felaktig? Man bygger naturligtvis om den till ett utförande som är så lika förebilden som det är möjligt. Sören Karlsson ger i denna artikel en beskrivning av hur han byggde om Atlas malmvagnar i N-skala.

Jag har länge haft en favorit när det gäller amerikanska godsvagnar. Det är de 70 tons malmvagnar som används för malmtransporter, framför allt i det gruvtäta området runt de stora sjöarna. Walthers producerar dessa vagnar i H0 och i N-skalan är det Atlas Trainman.

Efter som jag är N-rallare så funderade jag länge på att införskaffa mig Atlas malmvagnar, men jag fick höra från flera håll att dessa var alldeles för ”sladdriga”, då de har ”truckmonterade” koppel (kopplet sitter direkt på vagnens boggie, reds anm.) vilket dessutom ger oskäligt långa avstånd mellan vagnarna.


Atlas Trainman 70-ton ore hopper i sitt originalutförande direkt ur asken.

När jag så fick tillfälle att se modellen med egna ögon insåg jag att jag inte ville ha en modell som avvek så mycket från förebilden på min bana. Anledningen till att jag gillat malmvagnarna i fullskala var just det att dessa korta vagnar går så tätt att det blir svårt att utskilja de enskilda vagnarna i ett tågsätt om man inte står helt från sidan. Med den lösning som Atlas valt så blev intrycket av modellen helt fel. På ändarna av varje vagn har man dessutom gjort ett ”gångbord” som i verkligheten inte finns. Min gissning är att den är där för att dölja kopplet och dess fäste mot boggien som rör sig fritt därunder.

Vagnstypen är som sagt en favorit och istället för att låta bli att använda dem på min kommande anläggning så valde jag att försöka modifiera dem till ett utförande som är så lika förebilden som möjligt. Min första åtgärd för att få vagnarna kortare var därför att såga bort ”gångbordet” på varje vagns gavel.

Följande del sågas försiktigt bort med en hobbysåg.

Efter att man sågat den största delen av bordet med en hobbysåg sitter den fortfarande kvar med en liten bit plast. Jag upptäckte den hårda vägen att man ska ta det försiktigt när man tar bort den så plasten inte spricker. En vass skalpell eller hobbykniv kan användas för att försiktigt skära den sista biten plast.


När man sågat uppstår en vit rand där plasten är tunn. Skär här med hobbykniven.

Resultatet efter att man tagit bort ”gångbordet”.

För att få en tätare gång mellan vagnarna beslöt jag mig för att använda Micro-Trains kroppsmonterade Z-koppel (koppel monterade direkt på vagnskorgen, reds anm). Eftersom kopplen monterade på vagnarnas boogier då blev överflödiga sågade jag bort dessa för att ge plats för de nya kroppsmonterade kopplen som ger ett mycket kortare avstånd mellan vagnarna.

För att de nya kopplena inte skulle sticka ut alldeles för mycket slipade jag ned lite på baksidan av kopplet och på vagnens infästning för boogien. Kopplet kommer att hamna lite högt upp om man limmar det direkt mot den balk som blir kvar efter att man sågat den det falska gångbordet. Man bör ha något att justera in höjden emot och lite tunn styrenplast kan användas som passbitar för att få den rätta höjden.


När man slipar ner material från boogie infästningen skall man ta det försiktigt så man inte tar bort för mycket material.

Det är ett ”himla pill” att sitta och bygga alla de Z-koppel som behövs för att utrusta varenda vagn med dessa och det gör ändå inte att vagnarna går så tätt som de ska. Därför valde jag att gå vidare med projektet och koppla samman 4-vagnarsset med konstant kopplade dragstänger mellan vagnarna. Det är relativt vanligt på förebilden och det kallas då för ”Articulated cars”.

För att kunna fästa dragstängerna i vagnarna fick en liten bit plast med ett hål i mitten kapas till och fästas på vagnarna mellan hållaren för boogien och balken som blev över efter att man kapat bort gångbordet.


Dragbalken är tillbockad av en knappnål och kapad till rätt längd.

Efter att alla vagnar är justerade med de nya modifieringarna ser de betydligt mer verklighetstrogna ut. Man kan lätt se den stora skillnaden mellan omodifierade vagnssätt och de som är omgjorda.

Orginalutförande.

Modifierade.


Man ser lätt hur mycket som försvinner på de modifierade vagnarna. Så gott som en hel vagnslängd kortare blir ekipaget med de justeringar jag gjort.

Det modifierade tågsättet har inte varit testat i trafik på någon anläggning och jag garanterar inte att de modifierade vagnarna har bra gångegenskaper. När undertecknad har fått möjlighet att göra utprovningar på en anläggning kommer denna artikel kompletteras med testresultaten.