Roco har i oktober kommit ut med sin tidigare aviserade modell av det svenska malmloket IORE 111 + 112 i H0.

De första modellerna av de nya svenska malmloken kom ut på marknaden för flera år sedan och inför introduktionen av en helt nyutvecklad malmvagn, så har Roco nyligen kommit med en ny modell av Iore-loket. Det är lokdelarna med nummer 111 ”Katterat” och 112 ”Vassijaure” som avbildas i modell.

Det kan vara värt att notera att modellen inte stämmer överrens med den produktbild ovan som Roco publicerat. Modellen som levererats består av två lokdelar med olika nummer, inte samma nummer som på bilden ovan. Den kanske viktigaste förändringen jämfört med tidigare levererade modeller av loket är att man numera har lokets nummer i fronten istället för logotypen för Malmtrafik AB (LKAB:s egna tågoperatör som ansvarar för trafiken), precis som det skall vara.

Det är för mig obegripligt att man som modelltillverkare inte är mer vaken och uppdaterar sån här information när modellen finns på marknaden. Tyvärr verkar Roco agera på samma sätt när det gäller många modeller, men det får bli ämne i en annan artikel.

Modellen kommer i både DC-utförande (art.nr:63753) och AC-utförande (art.nr:69753)

Mer information
Bilder på en av de först levererade modellerna
Roco:s information om modellen

About The Author

Related Posts