Reportage från Hobbymässan 2008

I samband med Allhelgonahelgen arrangerades traditionsenligt Hobbymässan i Stockholm, Modellrallaren var på plats och ger här en kort rapport med fokus på det som var spårburet.

Hobbymässan i Freskatihallen nära Naturhistoriska Riksmuséet är en mässa för all teknikhobby. Radiostyrt tar upp en betydande del av mässan och i en ände av den stora hallen hade man i år ”inhägnat” ett område för att kunna ha flyguppvisningar. Det förekom även demonstrationer av radiostyrda bilar och lastbilar. I hallarna fanns det flera bilbanor och man kunde även prova på att vara STCC-förare i datorsimulator. Liksom tidigare år fanns det flera modelljärnvägsrelaterade utställare på plats, både klubbar och butiker:

SLAMRA + JS = FNISS
Mest plats tog förmodligen den mer än 100 meter långa modulanläggning i N-skala som inför mässan hade skapats av medlemmarna i föreningarna Stockholm Lidingö American Model Railroad Assosiation (SLAMRA) och Järnvägssällskapet (JS). Tillsammans har man skapat gruppen Förenade N-skala i Stor Stockholm (FNISS) med syfte att arrangera gemensamma modulkörningar i Stockholmsområdet. Under söndagen när undertecknad besökte mässan rullade på anläggningen en mix av amerikanska, svenska och europeiska modeller. De långa körsträckorna lockade flera av deltagarna att sätta samman så förebildenliga tåg som det bara var möjligt och under hela helgen kördes långa tåg med både amerikansk och europeisk förebil. Strax innan det var dags att fara hemåt rullade ett tanktåg draget av tre stora amerikanska diesellok ut från uppställningsbangården med mer än 60 tankvagnar. Tåget var uppskattningsvis omkring 7 meter långt och innan avgång krävdes det en del rangering eftersom vagnarna var uppställda på flera av bangårdens spår.

STOCKHOLM LIVESTEAMERS
Intill den stora N-skaleanläggningen visades bland annat ”levande” ånglok i lite större skalor. ”Levande” i sammanhanget innebär att ångloken faktiskt eldas (med sprit) vilket får vatten att förångas och göra så att loken får kraft att röra sig. Hastigheten och färdriktningen sköts med hjälp av radiostyrning av loken. Modellernas gemensamma nämnare var spårvidden på 45 mm, skalorna varierade, men det fanns exempel på lok i både skala 1:22.5 och 1:32.

CIRKUS I H0
Något som var helt nytt på mässan var Jorge Vargas cirkusutställning i skala 1:87 (H0). Han visade tre olika cirkusar kompletta med tält, underhållstält, vagnar, lastbilar och allt annat som hör en cirkus till. Nästan alla delar har Jorge själv skapat. Det senaste tillskottet i samlingen av ”Cirkus Maximum” som många här i Sverige säkert känner igen. Modellen saknade fortfarande figurer och skalenliga modeller av de djur som hör till cirkusen, men skulle kompletteras med detta framöver. Läs mer om Jorges intresse på hans hemsida.

FLER FÖRENINGAR

Ett annat spårburet inlag på mässan var spårvägssällskapets modellspårväg i H0. Här kunde man se både moderna och lite äldre spårvagnar i trafik. Det var även premiär på modulerna för en busslinje med en motoriserad buss från Faller. En modellspårväg kan kanske vara ett alternativ för den som är trångbodd eftersom spårvagnarna inte kräver så stora kurvradier och en stadsmiljö kan göras ”trång” utan att det känns ”overkligt”. I en av mässans minsta montrar fanns Modelljärnvägsföreningen Smalspårsfrämjandet. Om den stora N-skaleanläggningen i den övre hallen visade vad man man göra med en stor modelljärnväg, så kunde man här se vad man kan göra med en liten smalspårig modelljärnväg i skala H0e. Även föreningen Järnvägssällskapet fanns representerade med en monter där man informerade om sin verksamhet.

BUTIKERNA
På plats på mässan fanns Mj-Specialisten, Eskader och Harmanbee Hobby, tre av de mj-butiker som finns i Stockholmsområdet. De senare samarbetade med Scanditoy (distributör av Märklin i Sverige) och i företagets monter fanns flera mindre Märklinanläggningar. Man kunde ta del av demonstrationer av Märklins nya digitala basenhet CS2 och se den reparationsmotorvagn med rörlig arbetsplattform som kommit från Märklin under året. I montern fanns dessutom en modell i H0 av SL:s pendeltåg X60, tyvärr inte en kommande nyhet från någon av de stora mj-tillverkarna utan en helt unik modell skapad av Jörgen Edgar och Bo Åslund.

Fler bilder från mässan: