Nmodell har under hösten kommit med en sats med två svenska vagnar för glastransport i skala 1:160.

Efter det att flera svenska glasfabriker tagits över av franska koncernen Saint-Gobain under 70-talet började man använda tåg för transporten av glasråvaran från glasverken runt om i Europa. I koncernens svenska anläggningar i Emmaboda (fönsterglas) och Eslöv (bilglas) bearbetas glaset innan det levereras till slutkunderna som var, och än idag är, fönsterfabriker, bilfrabriker och glasmästerier. Glasskivorna levererades stående på specialvagnar av typen Uais. Efter omfattande problem med skadegörelse i form av stenkastning mot de oskyddade glasskivorna och vagnar som inte uppfyllde kraven på högre hastigheter för  godståg så upphörde järnvägstransporten och glaset transporteras idag på lastbil till de svenska anläggningarna.

Vagnssatsen har tagit fram av Nmodell i samverkan med en europeisk mj-tillverkare och innehåller två vagnar märkta SJ Uais och ”Trempex”. De är båda två lastade med ”glasskivor” inpackade i presenningar. Presseningarna har texten ”Trempex” resepektive ”Vegla”. Trempex var koncernens anläggning i Eslöv, idag heter den Saint-Gobain Securit. Vegla är ett av varumärkena i Saint-Gobain koncernen. Det har tidigare funnits modeller av glasvagnarna i H0 från Heris Modelleisenbahn.

Mer information
Nmodell:s information om vagnssatsen

About The Author

Related Posts