Rivarossi planerar att komma med två satser med svenska godsvagnar i H0, dels tre flisvagnar av typen Fb-u och dels tre täckta vagnar av typen Gre.

Modeller i H0 av godsvagnar av typerna Fb-u och Gre har tidigare funnits i Limas sortiment. De första modellerna av Gre kom i slutet av 60-talet och det har vid några tillfällen kommit modeller av godsvagnen, dock oftast märkt som Gbs*. Modeller av Fb-u har funnits i Limas sortiment sedan slutet av 70-talet och fram till slutet av 90-talet har det tillverkats fyra olika modeller, enligt boken Svenska Modelltåg.  Sedan Lima-gruppens ekonomiska problem i början av 2000-talet har inga modeller producerats, men enligt uppgifter från butiken Mj-Hobbyexperten så kan modellerna nu alltså komma tillbaka på marknaden, dock under varumärket Rivarossi.

Idag har alla företag i den tidigare Lima-gruppen tagits över av engelska Hornby International och man har under de senaste åren återigen börjat producera modeller. Man har dock stuvat om en del i de olika företagens sortiment och det är idag Riviarossi som är varumärket för skandinaviska modeller i H0. Det är fortfarande oklart i vilken omfattning man kommer omarbeta de tidigare Limamodellerna och när de båda vagnssatserna kan komma ut på marknaden. Redan i samband med Nürnbergmässan 2008 aviserade Rivarossi en sats med tre lastade norska flisvagnar, men ännu har denna modeller inte kommit ut på marknaden. Det återstår att se  om även de svenska vagnarna kommer levereras ”lastade” med flis.


Vagnssatsen med de tre flisvagnarna av typen Fb-u har art.nr HR6076 medan satsen med tre täckta godsvagnarna av typen Gre har art.nr HR6078.

*Gre märktes i samband med litterareformen 1968 om till Gbs.

About The Author

Related Posts