Provkörning av ny T44 från Jeco

I början av det nya året kom äntligen Jeco:s nya modell av dieselloket T44 ut på marknaden. Håkan Y från föreningen Rannerallarna har provkört och tittat närmare på modellen.

Efter lång och tålmodig väntan kom då äntligen föreningens beställda blå T44 märkt ”Green Cargo”. Vi hade valt en modell med ljuddekoder och högtalare förmonterade. Locket på förpackningen öppnades och efter att ha lyft bort diverse papper och skyddande emballage så visade sig modellen. Den var väl emballerat och inpackat.

Direkt kunde vi notera modellens höga kvalité när det gällde lackeringen och mängden detaljer. Modellen plockades ivrigt ur sin kartong och vägdes i handen. För att vara en modell med en plastkåpa hade loket en bra tyngd i handen. Modellen vändes upp och ner för att studera undersidan. Även under loket finns det många detaljer. Något som inte finns är slirskydd. Detta ger modellen bättre strömupptagning men kan generera problem för de som vill köra långa tågsätt. Här önskar jag faktiskt att leverantören kunde bifoga ett extra slirsyddsförsett hjulpar så man enkelt kan välja huruvida man vill ha modellen med slirskydd eller ej.

Modellen skulle provköras, men på grund av att föreningens anläggning är i ett byggskede utan möjlighet till trafik så byggdes en provisorisk rundslinga med räls ifrån en startsats. Loket sattes på spåret och vi startade upp ljudet. Dieseln mullrade igång på en rätt hög ljudnivå. Provkörningen inleddes med att ”köra in” loket enligt de medföljande instruktionerna (15-30 minuter vid halvfart vardera håll utan belastning). Man kunde snabbt konstatera att modellen gick mycket bra! Den startade mjukt och lugnt med ett synkroniserat ljud. Det var en fröjd för både våra öron och ögon.

Efter 15 minuters körning så dog ljudet. Detta förvånade oss inte särskilt då vi redan hade läst om detta fenomen på Modellrallaren. Enligt Jeco är problemet att dekodern överhettas och detta kan avhjälpas igenom att programmera om ljudnivån och ljusstyrkan på ljusdioderna. Vi följde instruktionerna ifrån Jeco och därefter har vi inte haft några problem. Om du har liknande problem med ditt exemplar så kontakta tillverkaren för information och råd.

En av ljudeffekterna installerade på ljuddekodern är ljudet av dunket som uppstår när loket passerar skarvar i rälsen. Med detta påslaget dunkade det fint i rälerna. Även tutor och andra ljudeffekter låter bra och det går inte anmärka på något, åtminstone så länge man inte sänker farten på loket. Tyvärr har man inte synkroniserat rälsdunket med hastigheten på modellen. Till och med när modellen hade stannat så kunde man fortfarande höra dunkandet från skarvarna. Vi hoppas innerligt att detta är något man åtgärdar i senare versioner av denna annars helt ypperliga modell.

Nästa punkt man kan vara lite kritisk på är monteringen av koppel på loket. De koppelatrapper och bromsslangar som är förmonterade på modellen sitter hårt fast i modellen. När dessa drogs bort skadades tyvärr några av dessa detaljer. I vårt fall så var det ingen skada skedd då vi har för avsikt att alltid ha koppel monterade på modellen, men jag hoppas ändå att detta är någonting man åtgärdar till framtida versioner. Annars är kanske alternativet att ej förmontera dessa detaljer. Det är tråkigt för den som vill ha valmöjligheter om detaljerna förstörs i samband med att de skall bytas.

Förutom det osynkade rälsdunkandet och detaljer som är alltför fast monterade så är intrycket bara positivt. Modellen går bra, den låter bra, har bra detaljering och lackering. Detta är den andra modell som Jeco producerar i Asien. Tidigare produktioner har varit i framför allt vitmetall med etsade detaljer i metall. Trots att detta med kåpor och detaljer i plast är någonting relativt nytt för Jeco så är resultatet bra och man drar säkert stora lärdomar ifrån de projekt man genomfört. Förhoppningsvis kommer framtida modeller bli ännu bättre!

Nu får vi väl fundera om vi inte ändå skall ha även en orange T44 med märkning för ”Green Cargo” också!