Lite om lysdioder

För en utövare av MJ-hobbyn är lysdioden en trevlig komponent som kan användas till mycket. Matts Persson ger här en kort introduktion till lysdioden och dess egenskaper.

Text & bilder: Matts Persson

Fördelarna med lysdioder är många, bland annat lång livslängd, lågt effektbehov (liten värmeutveckling) och olika färger. Lite grundläggande kunskaper behövs dock för att inkopplingen ska gå smärtfritt. Så här ser dom vanligen ut och till höger visas ritsymbolen.

För en glödlampa är det den avsedda drivspänningen som man ska anpassa sig till. För en lysdiod däremot handlar det om ström. För att kontrollera strömmen genom lysdioden behövs minst en komponent till, vanligen ett motstånd. Vid matning med likspänning kopplar man exempelvis så här:

Spänningen över lysdioden blir cirka 2 volt. I exemplet ovan blir det då följdaktligen 10 volt över motståndet när vi matar med 12 volt. Vill vi ha 10 milliampere (mA) genom lysdioden blir motståndet 1 kilo-ohm eller 1000 ohm. Hur vet vi det då? Jo, med hjälp av ohms lag. Vi delar 10 (volt) med 0,01 (ampere) som är detsamma som 10 mA. Resultatet blir 1000 (ohm) eller 1 kohm. Har man i stället 24 volts matning blir det fortfarande 2 volt över lysdioden men 22 volt över motståndet som då ska vara på 2,2 kohm för att få 10 mA.

Strömmen väljer man efter behov. Ska lysdioden visa vilket läge en växel har kanske det räcker med 5 mA. En lysdiod med vitt ljus i en gatlykta eller i ett hus kanske behöver högre ström för att ge ett bra sken. Tänk bara på att inte överstiga den maximala strömmen för aktuell typ.

Om matningen är växelspänning måste man skydda lysdioden med en liten vanlig diod kopplad så här:

Anledningen är att en lysdiod inte får ”backspännas” med mer än några få volt.

Om man behöver flera lysdioder till samma funktion t ex strålkastare på loket kan man koppla lysdioderna i serie med varandra och med endast ett motstånd så här:

Detta var lite grundläggande kunskaper. Kom ihåg följande:

* Koppla inte in en lysdiod utan något som begränsar strömmen. Kopplar man exempelvis 12 volt direkt till en lysdiod kommer den sannolikt att gå sönder.

* Kontrollera den maximala strömmen din lysdiod klarar.

* Om du tänker använda en lysdiod med vitt sken så tänk på att spänningsfallet över en sådan är närmare 4 volt i stället för 2 volt.

I del två kommer jag att visa fler kopplingsexempel och visa på de problem som kan uppstå när man vill koppla många lysdioder i serie.