Stockholm Livesteamers på ”Modelltåg 2001”


Under en vecka slutet av maj arrangerades utställningen ”Modelltåg 2001” på det gamla Ångkraftverket i Västerås. Under en av utställningens dagar var ”Stockholm Livesteamers” på plats och visade upp sin anläggning.

Den mobila anläggningen består av en dubbelspårig slinga på omkring fem meter i radie. Tidigare har anläggningen även visats på Järnvägsmuséet i Gävle och på Hobbymässan i Stockholm. Spårvidden är 45 mm och man kör i skalorna 1:20 eller 1:32.

Nedan några foton från utställningen:


En av de största pjäserna på anläggningen.


En väldetaljerad och lika välfungerande
inredning i lokets hytt.


Ett lite mindre ånglok.