Old Valley Railroad – En bokhyllejärnväg i amerikansk stil


Efter en semesterresa i Kalifornien sommaren 2001, då jag såg flera amerikanska klubbanor och en del riktiga tåg, blev inspirationen för stor och jag bestämde mig för att börja bygga en modelljärnväg i amerikansk stil.

Bakgrund
Då jag tidigare hade haft en bana i H0, var valet av skala inte så svårt. Jag passade på att köpa tre lok och ett tiotal vagnar innan jag lämnade USA. Väl hemma igen kom det första problemet: var skulle jag få plats att bygga en modelljärnväg i min 2:a på 59 kvadrat?

Det ”bästa” rummet var vardagsrummet och en första spårplan med spår utmed alla väggarna skissades upp. Efter lite påpekande från vänner att det kanske inte är så smart att bygga mitt framför fönster och dörrar, ritades spårplanen om och lades på en skiva utmed en vägg samt på tre hyllplan i en IKEA bokhylla av typ Ivar. Detta alternativ täckte också en dörr, men genom att göra den delen löstagbar så löste sig det.Trafikidé

Old Valley Railroad fraktar malm från gruvan i Iron Peak (översta hyllan) via Old Valley (ute på skivan) till hamnen i Port Wallace (mellersta hyllan). Detta medför att malmtågen måste göra rundgång varje gång de passerar Old Valley. I Old Valley ansluter ”stora banan” och utväxling av gods, s.k. Interchange, sker. ”Stora banan” går i en vändslinga och går ner till en ”dold” uppställningsbangård, en s.k. Stageyard (understa hyllan).

Banan
Då utrymmet är begränsat så blev backarna ganska branta, vilket medför att dubbla lok krävs rent fysikt för att komma upp. Då det vanligt med många lok i USA ökar det bara på realismen. Lite fakta:
Största stigning: 5%
Minsta kurvradie, huvudspår: 550 mm
Minsta kurvradie, sidospår: 430 mm
Antal samtidiga förare: 2

Stationer

Iron Peak [Spårplan]
Här finns gruvan och dess lastningsanläggning. Det finns också ett sågverk, en stenbearbetningsindustri och en verktygsfirma.


Black Mountain [Spårplan]
Här finns en industri som utvinner mineraler ur berget.


Old Valley [Spårplan]
Här finns två speditionsfirmor, en spannmålssilo, några spår för diverse lastning och lossning, oljedepå. Även en liten godsbangård och banans lokstation är placerad här.


Port Wallace [Spårplan]
Detta är hamnstationen med lossningsspår för malm, speditionsfirma, verktygsindustri, plastindustri, fruktimportör och ett spår för diverse lastning och lossning.

Lower Hill
Detta är uppställningsbangården med sex spår, symboliserande världen utanför banan.

Rullande materiel
Lok
De flesta loken är av märket Athearn, ett amerikanskt märke i medelprisklass men med bra gångegenskaper så som dubbla svänghjul ,strömupptagning och drift på alla hjul. Två lok är av märket Life Like, av lite enklare modell. Dessa har jag fått bygga om strömupptagning på då den från början endast togs upp på en boggi. Ett lok är av märket Atlas med samma fina egenskaper som Athearn loken. För att hålla en enhetlig målning på Old Valley’s lok har jag valt lok med Rio Grande (D&RGW) målning. På stora banan går lok från Southern Pacific, Santa Fe och Union Pacific. Dessa har diverse olika målningar.

Vagnar
De flesta vagnarna är Athearn byggsatser. Dessa är relativt billiga och enkla att bygga ihop. Jag kör med en salig blandning av vagnar, så det är högst troligt att vagnar från olika tidsåldrar möts, vilket aldrig kunnat ske i verkligenheten. Malmvagnarna är korta 50 tons vagnar från Walthers. Eftersom de är så korta så ser ett tåg på 12 vagnar ändå ganska mäktigt ut, trots att det bara är 140 cm långt!

Trafik
Då banan är skapad för trafik sker en omfattande godstrafik förutom malmtågen. För detta finns en grafisk tidtabell. För att få ett mer realistiskt godsflöde håller jag på att utveckla ett datorprogram som destinerar vagnarna och kan skriva ut olika typer listor typ tåglistor, destinationslistor etc. Detta skapar mycket rangering vilket jag tycker är kul. Datorprogrammet är väldigt generellt skrivet för att kunna passa både amerikanska och europeiska förhållanden. Hoppas att kunna återkomma med mer info i framtiden.

Framtiden
Som framgår av bilderna så saknas landskap. Det skall bli ett ganska bergigt sådant. Sedan skall det även till signaler och byggnader på stationerna. Så det finns att göra.