Den norska mj-tillverkaren NMJ planerar att med början under året komma med en omfattande serie svenska äldre slutna godsvagnar av flera olika typer.

Text: Jocke Sannagård  Foto: NMJ

Satsningen på svenska godsvagnar som NMJ inledde under 2008, med flera varianter av de öppna godsvagnarna av typerna Os och Kbps, blev en framgång för NMJ, trots en ganska omfattande kritik mot stora avvikelser på modellerna i förhållande till verkligheten. Det är i stort sett norska vagnar med svensk märkning man tagit fram. Detta är dock inte vara fallet med årets godsvagnssatsning.

Man planerar för en omfattande satsning med flera olika varianter av äldre slutna godsvagnar och det ska inte röra sig inte om några ”försvenskade” norska vagnar, utan helt nyutvecklade modeller med svensk förebild. Modellerna ingår i NMJ:s Topline-sortiment, vilket kortfattat innebär att modellerna till en större del tillverkas i plast och har en prisnivå jämförbar med storserieproducerade modeller.


Grh/Gbl/D30
Grh var en av de första slutna vagnstyperna för större och tyngre last, vagnarna levererades till SJ under perioden 1927 – 1933 och användes fram till tidigt 80-tal. NMJ planerar att komma med Grh med två olika vagnsnummer, Gbl med tre olika vagnsnummer och D30 med två olika vagnsummer. En sammanställning av de kommande modellerna av Grh/Gbl/D30 finns här.


G/Giu/Gbls-u
En vagnstyp som man inte kan få för många av på en svensk modelljärnväg från tiden då de flesta tågen var bruna är den slutna vagnen littera G. Totalt tillverkades 3471 vagnar till SJ och flera olika privatbanor från 1935 till 1951. NMJs nyhetsprospekt innehåller sju olika modeller, en littera G, en Giu och fem olika vagnsnummer Gbls-u. En sammanställning av de kommande modellerna av G/Giu/Gbls-u finns här.


Gbls
I början av 40-talet levererades 500 slutna godsvagnar till SJ från tyska vagnsfabriker. Samtidigt levererades 100 vagnar av samma typ till flera privatbanor, dessa övertogs senare av SJ när de olika järnvägarna förstatligades. Vagnarna levererades i flera olika utföranden, med brädväggar eller med masonitväggar med olika typer av ventilation. NMJ planerar att under de kommande åren komma med vagnstypen i flera olika utföranden. I inledningsskedet har man med Gbls med tre olika vagnsnummer.


Grf/Ibbps
En av de vanligaste kylvagnarna på svenska spår från 50-talet och framåt var littera Grf. Vagnstypen tillverkades i 642 exemplar, de hade stående träpanel och var vitmålade, det var dock inte ovanligt att de fick reklammålning för de industrier som använde vagnarna. Med tiden blev en del vagnar plåtklädda. Under 70-talet litterades vagnarna om till Ibbps. Inledningsvis kommer NMJ med fyra vita kylvagnar, två littera Grf samt två littera Ibbps, men man anger att det under de kommande åren kommer produceras fler varianter av denna vagnstyp. En sammanställning av de kommande modellerna av Grf/Ibbps finns här.

Det är en ambitiös satsning från NMJ och det skall bli intressant att se alla de kommande modellerna. Man anger i sitt prospekt att de flesta av vagnarna kommer ha ett ordinarie pris på 285 NOK vilket med dagens valutakurser skulle motsvara ca 340 SEK. Hela NMJ:s katalog för 2009 finns att ladda ner från deras hemsida.

About The Author

Related Posts