Nya malmvagnar från Roco


Under 2008 planerar Roco att komma ut med en sats bestående av fyra malmvagnar av typen F 050. Det är en av Roco helt nyutvecklad modell av LKAB:s nya malmvagnar.

Som en uppföljning till modellerna av malmlok och äldre typer av malmvagnar (Uad/Uadp) så planerar Roco att under 2008 utveckla en helt ny modell i H0 av även LKAB:s nya malmvagnar F 050. Liksom tidigare kommer malmvagnarna säljas i satser om fyra vagnar och modellen väntas komma ut i butikerna under hösten.

Förebilden till modellen har utvecklats av Kockums Industrier i nära samarbete med LKAB. Avsikten med de nya vagnarna är höja transportkapaciteten på Malmbanan. Framför allt genom att de klarar av en axellast på 30 ton och lastar 20 ton mer malm än sina föregångare Uad/Uadp. Vagnarna är permanent parkopplade och delar på viss teknisk styrutrustning. Vagnstypen betecknas av Kockums som Fammoorr 050, men har i trafik fått beteckningen F 050.

De nya vagnarna har ersatt alla äldre vagnar i det södra omloppet mellan Malmberget och Luleå, medan Uad/Uadp kommer vara kvar i trafik på det norra omloppet till Narvik under ytterligare ett par år. Kompletta underreden levereras från Kockums Industrier i Malmö och förses med vagnskorg och bottentömningsmekanismen av Kiruna Wagon. Varje vecka levereras fem nya vagnar till malmtrafiken.

Normalt så blandar man aldrig nya och gamla vagnar i tågen, även om det är tekniskt möjligt. Däremot används kan både Iore och Dm3 framför de nya vagnarna. Med Iore som dragande lok så kan tågen ha 68 vagnar, med Dm3 begränsas tågen till 42 vagnar.

Satsen har artikelnummer 66670.


Bild: Kockums Industrier

Mer fakta
Den information som finns om den kommande modellen har publicerats av Norsk Modelljernbane. Vill du veta mer om förebilden så finns det fakta och bilder hos Kockums Industrier. Fakta i artikeln kommer även från LKAB Technology & Business Development Logistic. En illustration av skillnaden mellan nya och gamla vagnar går att hitta på LKAB:s hemsida.