Ta tåget till Huldaberg


Följ med till Sivsta – Björktomta Järnväg, en modelljärnväg någonstans i Sverige. Det lilla rummets alla fyra väggar är fyllda av landskap, stationer och naturligtvis även tåg!

Text: Jocke Hultgren Foto: Eilerth Hultgren

”Det stora elloket smyger sakta ut ifrån stationen och snart hör man bara ett stilla brus i fjärran”

Kanske skulle det kunna upplevas så om det hade handlat om fullskala, det gör det emellertid inte… skall man vara noga så är det lok och vagnar i ett landskap som är 87 gånger mindre än i verkligheten. Vi befinner oss på Sivsta – Björktomta Järnväg, en modelljärnväg någonstans i Sverige.


Ett veterantåg på Huldaberg C

I ett rum som är drygt nio kvadratmeter snurrar spåren ett par varv runt väggarna. Anläggningen är byggd för tre-räls växelström och man använder uteslutande Märklins K-räls på anläggningen som är byggd ”punkt-till-punkt”. Anläggningen är så svensk den kan vara, framför tågen står Rc-lok från både Roco och Märklin och i tågen finner man allt ifrån Limas B5 till SWBs WL1 och R4.

Linjen består av ca 18 meter enkelspår, hela sträckan elektrifierad inklusive stationerna (även om kontaktledningen inte är i funktion elektriskt). Stationerna på SBJ är i tur och ordning, Sivsta, Bergshyllan, Huldaberg och Björktomta.


Björktomta station i bakgrunden.

Huldaberg är banans största station och här finns förutom ett rejält stationshus, ett par perronger, några lokuppställningsspår och även en mindre godsbangård. I Björktomta finner man en mindre industri och här är brukar man även kunna finna banans diesellok. Sivsta har endast spår för rundgång och uppställning av ett par tåg. Bergshyllan är en mindre station för möte mellan tågen på anläggningen.