Synare av Roco:s Multimus

Efter en tid av ekonomiska bekymmer och osäkerhet kring Roco kom man tillbaka på marknaden genom en omfattande lanseringen av nya produkter. Den nya ”Multimusen”, en digital handkontroll, har synats lite närmare av Håkan Y.

I dagarna har jag högst oplanerat och totalt impulsivt köpt mig en ny startsats ifrån Roco innehållande Roco:s nya digitalsystem som lanserades för ett tag sedan. Egentligen var mina avsikter till besöket bara att hämta upp senaste katalogen från Roco, men av olika anledningar så köpte jag även en startsats ifrån Roco.

Förutom vagnar, räls och en dekoder i denna startsats (satsen saknade lok, vilket gjorde den mycket prisvärd) så återfanns också en transformator (10725), en digital förstärkare (10764) samt en Multimus (10810).

Låt oss gå vidare till själva granskningen av dessa produkter och då framförallt Multimusen. Sedan tidigare hade jag en Roco Lokmus2 som jag var väldig nöjd med. Den hade vissa brister som jag hoppades skulle åtgärdas med det nya systemet. Således kommer min granskning ha Lokmus2 som referens. Låt mig först sammanställa de brister jag upplevde med Lokmus2 och dess kringutrustning.
* Få körsteg/zoner i reglaget
* Max fyra funktionsknappar (utöver belysningen)
* Kan ej namnge loken
* Kan ej läsa CV-värden ifrån dekodrar
* Kan enbart adressera och skriva maximala värdet 99
(Gällande både CV-register och lokadresser)
* Ingen möjlighet att på reglaget se lokets körriktning
* Ingen möjlighet att på reglaget se aktiverade funktioner
* Svårt att arrangera övertagning av lok i rörelse
* Kan inte hantera Consists
(Stöd för att sammankoppla flera lok på banan)

Med dessa punkter i våra minnen går vi vidare till närmare titt av Multimusen. Första intrycket av handkontrollen är att den känns bra i handen. Den har stor och tydlig display och reglaget är mycket lätt att vrida på. Det är inga problem att manöverera Multimusen i ena handen samtidigt som den andra handen är ledig till exempelvis lägga om växlar eller koppla samman vagnar.


Den nya förstärkaren (boostern) klarar numera av
3.2 Ampere istället för tidigare runt 2.6A.

Som Lokmus2 användare kände jag mig direkt inte hemma i hur Multimusen fungerade och en genomläsning i manualen kändes nödvändig. Manualen är översatt till svenska och beskriver alla funktionerna bra. Handbokens första steg var att lagra de lok som jag har på anläggningen, i Multimusens digitala bibliotek. Här ges varje lok ett eget namn. Detta innebär att jag inte längre behöver tjuvkika på en lapp för att komma ihåg vilken adress ett lok har. En stor brist i denna funktion är att man enbart kan använda fem tecken till det namn man ger loket. Detta anser jag är i minsta laget och jag hade gärna sett att man kunde använda sig av minst åtta tecken. Displayen är stor nog för att med tydlighet kunna visa namn med åtta tecken.

En annan detalj jag snabbt noterade med en viss förvåning är att man enbart kan lagra 64 lok med namn. Har du flera lok så måste man gå över till addresseringsläge motsvarande hur Lokmus2 fungerade. Med tanke på att man poängterar att man numera kan adressera 9999 lok känns siffran 64 lite väl låg. Begränsningen på 64 namngivna lok är inget problem för mig då jag har långt kvar till detta antal lok, men det kan vara intressant information för den som har många lok på banan.

Att programmera loknummer över 99 är dock inget problem, i Lokmus2 var detta en omöjlighet. Man kan också skriva ett större värde än 99 till ett CV register, och man kan också skriva till CV adresser över 99.

Att det medföljer svensk brukanvisning är ett stort plus!

Vad jag har förstått (men inte haft möjlighet att testa) lagras informationen individuellt i varje Multimus vilket för exempelvis en klubb innebär att varje Multimus kan förprogrammeras med de lok den föraren vill ha snabb tillgång till. Att lagra ett nytt lok är enkelt. Menyvalen är tydliga och är något oklart så beskrivs processen i handboken. Man kan justera inlagda loknamn eller ta bort dem i inställningsmenyn.

En annan detalj som jag anser har förbättras mot Lokmus2 är själva körreglaget. På Lokmus2 så var reglaget inte särskilt högupplöst (Reglaget hade ungefär 16 zoner totalt, 8 i vardera riktning.) Detta innebar att om du körde ett lok med fartkurvan avstängd eller programmerad med värdet 1, kunde man se loket märkbart ryckvis öka eller sänka hastigheten. Detta gick programmera bort genom att ha fartkurvan aktiverad med lämpliga värden, men för den som vill känna full kontroll över sitt lok och ha möjligheten att direkstyra modellen med reglaget och ändå få mjuka accelerationer, var detta således inte möjligt med Lokmus2. Detta är nu inget problem vad jag erfarit i mina prov med Multimusen. Kör man loket på 128 fartsteg så accelerar loket mjukt och fint när jag vrider reglaget utan ryck eller hopp.

Ytterligare förbättringar mot Lokmus2 är att man på displayen ser man vilket håll loket färdas genom en liten pil, det går även att se om loket står stilla. Man kan också avläsa vilka funktioner som är aktiverade (belysning med mera). Det är också möjligt att aktivera totalt 20 funktioner utöver belysningen. De första 10 når man via knapparna 1 tom 0. För att nå de övriga 20 kan man använda sig av skift-knappen.

Multimusen har inbyggt stöd för omläggning av digitala växlar. Med en knapptryckning växlar man mellan lok- eller växelkontroll. Då jag personligen inte använder dekodrar till att styra mina växlar har jag inte kunnat testa denna funktion närmare.

Så, om vi kikar närmare på de brister jag har identifierat med Lokmus2 systemet så får vi se vilka som återstår.
* Få körsteg/zoner i reglaget
+ Körreglaget har fler zoner och ökade möjligheter till mjuk körning
* Max fyra funktionsknappar (utöver belysningen)
+ Multimusen kan kontrollera upp till 20 olika funktioner
* Kan ej namnge loken
+ Upp till 64 lok kan namnges för enklare identifiering
* Kan ej läsa CV-värden ifrån dekodrar
– Tyvärr saknas denna funktion även på Multimusen
* Kan enbart adressera och skriva maximala värdet 99
+ Det maximala värdet är numera 9999
* Ingen möjlighet att på reglaget se lokets körriktning
+ Körriktningen indikeras i reglagets display
* Ingen möjlighet att på reglaget se aktiverade funktioner
+ Aktiverade funktioner är angivna i reglagets display
* Svårt att arrangera övertagning av lok i rörelse
+/- Ovanstånde punkt har åtminstone förbättras då man åtminstone vet åt vilket håll man skall vrida reglaget genom körriktningsindikatorn i displayen
* Kan inte hantera Consists
(Stöd för att sammankoppla flera lok på banan)
– Detta är fortfarande en funktion som saknas

Efter att ha använt min Multimus i någon vecka tycker jag den är en bra uppföljare till Lokmus2. Ergonomin är förbättrad och de klara bristerna har tagits bort. Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med min Multimus och den kommer få att styra min anläggning några år framåt. Den egentligen stora punkten jag fortfarande saknar är möjligheten att läsa in CV-värden.