HectorRail typ 241 som H0-modell från ACME


En italiensk mj-tillverkare planerar att under våren komma med en modell i H0 av HectorRails loktyp 241.

Text: Jocke Hultgren

På Hjulmarknaden den 2 december visade Mj-Hobbyexperten en prototyp av en kommande svensk H0-modell från den italienska tillverkaren ACME. Det är en modell av det moderna elloket typ 241 från HectorRail som under våren kommer produceras i en begränsad serie.

Det är en modell av det första av en serie på tio tvåströms-lok som HectorRail beställt från Bombardier. Loken är försedda med säkerhetssystem för trafik i Tyskland, Danmark och Sverige och kommer användas i framför allt direkta godståg från Mellansverige till Ruhrområdet i Tyskland. Trafiken kommer inledas under 2008 och innebär att samma lok kommer kunna dra tåget hela sträckan, med endast uppehåll för personalbyte utmed sträckan.

Det som tillverkaren presenterat om loket är att den kommer följa den ”standard” som idag gäller för modeller, produktionen sker i Asien, hos producenter som används av andra europeiska småserietillverkare.

Modellen kommer ha ett underrede i metall med motor från Mashima, dubbla svänghjul och drivning på alla axlar. Strömupptagningen kommer ske på samtliga hjul och modellen kommer förberedd med en NEM 652-sockel för snabbmontering av digitaldekoder. Naturligtvis kommer loket även ha belysning (lysdioder) som skiftar med lokets körriktning. Den information som tillverkaren hitills gått ut med tyder inte på att någon växelströmsversion av modellen kommer produceras.

Lokkorgen är gjuten i plast och tillverkaren anger att modellen kommer ha mycket god detaljering. Modellen hade inget fastlagt pris, men beräknas komma kosta ca 2000 – 2500 kr när den kommer ut på marknaden.

Det skulle inte vara helt orimligt om flera mj-tillverkare får upp ögonen för loken från HectorRail i samband med att trafiken i Danmark och Tyskland inleds. Företaget använder loktyper som finns i sortimentet hos ett antal olika mj-tillverkare och ”nya” modellserier skulle relativt enkelt kunna produceras genom att befintliga modeller fick den gråa färg som HectorRail har på sina lok. Sedan tidigare finns en modell av elloket typ 142 i Rocos sortiment, denna modell har dock en tidigare ”dekor” än vad HectorRail har på sina lok idag.

Mer information
Det finns ännu inte så mycket information om modellen. Källa till informationen ovan är det prospekt som ACME har tagit fram. Vill du veta mer om förebilden så läs denna artikel på Järnväg.net.