Specialbyggda modeller av tankvagnar

Leif Johansson i Borlänge har under hösten presenterat en serie svenska tankvagnar, alla baserade på en tysk tankvagn från Klein.

Text: Jocke Hultgren   Foto: Leif Johansson

Sverige ekonomi växte kraftigt under 50-talet, privatbilismen ökade och industrierna gick på högvarv. Detta gjorde att förbrukningen av petroleumprodukter ökade och oljebolagens behov av nya och moderna tankvagnar var stort. Det importerades tankvagnar och det tillverkades nya vagnar i Sverige. Den svenska vagnstillverkaren Chr. Olsson utvecklade på 50-talet tankvagn med självbärande tank som kom att användas av oljebolag under flera decennier.

Det finns i dagsläget inga serietillverkade modeller av Chr.Olssons svensktillverkade tankvagn. Roco aviserade för några år sedan att man skulle utveckla en modell, sedan dess har inget hänt. En annan österrikiskt mj-tillverkare är Klein Modellbahn. I sitt sortiment har man en tysktillverkad tankvagn som har likheter med den vagn som tillverkades av Chr.Olsson. Tanken på modellen är lite för stor och gångborden är av tysk typ.

Kan man bortse från dessa felaktigheter så bör man titta närmare på den serie med tre olika tankvagnar av typen Q12, baserade på Kleins modell, som nu finns på marknaden. Modellerna har lackats och dekalerats av Leif Johansson, en modellbyggare i Borlänge.

Modeller med märkning för oljebolaget Shell har funnits en mängd varianter. Denna modell har en av de märkningar som användes på den här vagnstypen.

Hanteringen av oljan orsakade ofta spill på vagnen och man kan tänka sig att de efter några år inte var en vacker syn. Vid en revision målades en en svart midja på ett antal vagnar. Med anledning av detta går modellen med märkning för Shell, även att få med en svart midja. Något man ska vara medveten om är det att modellen med midja har samma vagnsnummer som modellen utan. Den svarta midjan har målats med pensel för att simulera det oljespill som förekom på vagnarna.

Den tredje modellen i serien är en tankvagn med märkning för ”Svenska Skifferolje AB”. Oljeskiffer bröts från 1941 till 1966 i Kvarntorp utanför Örebro. Industrin framväxte för att trygga tillgången på bränsle till marinen under krigsåren. Efter kriget användes skifferoljan bland annat till de ånglok av typen E10 som byggts om för oljeeldning. Svenska Skifferolje AB hade en flotta av tankvagnar med både 2- och 4-axlar.

Vagnarna kan beställas direkt från tillverkaren och kostar 300 kr, vid köp av fler vagnar så är priset 275 kr per vagn. Tillverkaren saknar hemsida, men går att kontakta via e-post .