Containerkran från Heljan


En av höstens nyheter från Heljan var den containerkran i H0 som man länge aviserat. Nu finns modellen på marknaden för den som vill ha lite rörelse även vid sidan av spåren.

Text: Jocke Hultgren  Foto: Heljan

En av de mer ovanliga nyheterna under hösten var en fungerande modell av en containerkran. Heljan har haft kranen med bland de planerade modellerna under ett par års tid, och modellen skulle ha kommit ut på marknaden tidigare. Det handlar dock om ett omfattande tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete bakom den modell man nu kommit med och man kan sammafatta det med att det har tagit tid.

Kranen levereras monterad och med i den stora kartongen finns en grundplatta i formatet 57 x 33 cm, en handkontroll för att styra kranens funktioner, två preparerade containrar och en manual. Extra grundplattor för den som vill bygga ut containerterminalen och metallbrickor för montering i andra än Heljans egna containrar finns att köpa som tillbehör.

Modellen är fullt fungerande. Man kan lyfta, sänka ner och rotera containrar. Kranens travers är rörlig så att man kan nå containrar inom kranens hela arbetsområde. Den har motoriserade hjul som gör att det kan förflytta sig på grundplattans kranspår och med flera grundplattor så kan man ha ett en omfattande containerterminal som arbetsområde för kranen. Det är också kranspåren som förser modellen med kraft och genom dessa som alla kommandon skickas.

Det är en elektromagnet i den lyftande delen av kranen som gör att man kan lyfta containrarna. Genom en knapptryckning håller magnetism container på plats under lyftet. När containern ställts på plats, gör en ny knapptryckning att magnetismen upphör och containern lossas från kranens lyftande del. Detta kräver att man använder containrar som fått en speciell metallbricka monterad. Kranen har fungerande arbetsbelysning som kan tändas och släckas av användaren.

Kranen är helt digitaliserad och styrs med den handkontroll som medlevereras. Det ska även gå att koppla in den i ett befintligt digitalt system och styra den med samma kontroll som man i vanliga fall använder till sina lok.

Containerkranen från Heljan har artikelnummer 89001 och ett rek.pris på 5625 kr. Modellen och extra tillbehör finns att köpa hos Heljans återförsäljare. | www.heljan.dk