I samband med firandet av de svenska järnvägarnas 150-årsjubileum i Gävle den 10 september så släppte den norska mj-tillverkaren nyheten att man kommer göra en storsatsning på svenska 60-talsvagnar.

Text & foto: Jocke Hultgren

NMJ som blivit kända för att vara en norsk tillverkare av exklusiva modeller i metall, har de senaste åren breddat sitt sortiment till att även omfatta plastmodeller av både lok och vagnar. Dessa modeller marknadsförs som NMJ Topline, medan metallmodellerna i små serier säljs under namnet NMJ Superline.

NMJ är idag bara ett i raden av företag som genom produktion i Asien kunnat ta fram plastmodeller i relativt små serier till prisnivåer som många finner rimlig.

Under våren 2006 kom NMJ med de första modellerna i en serie norska personvagnar ur B3-generationen. Serien omfattar modeller av tre olika vagnstyper i de tre olika färgsättningar som vagnarna haft sedan de levererades på 60- och 70-talet. Eftersom det även tagits fram modeller med olika vagnsnummer i varje utförande, så omfattar sortimentet redan 15 olika modeller och det väntas växa i takt med att modeller av fler vagnstyper kommer ut på marknaden.

Det som är intressant för svenska modellrallare är dock det faktum att NMJ även beslutat sig för att göra en liknande satsning på den svenska marknaden. Satsningen innebär en omfattande serie modeller av den generation svenska personvagnar som tillverkades på 60-talet. Det har tidigare funnits mer eller mindre bra modeller av vagnar ur denna generation från både Märklin och Lima. De modeller som NMJ nu kommer med är dock helt nyutvecklade och har inte annat än förebilden gemensam med tidigare modeller.

Man anger att modellerna kommer vara i exakt skala 1:87 samt att de kommer ha detaljering med ”alla typiska detaljer” på boggier, tak och underrede, komplett flerfärgad interiör och fjädrade buffertar.

Man kommer i en första serie tillverka modeller av förstaklassvagnen A2, de kombinerade första- och andraklassvagnarna AB2 och AB3 samt andraklassvagnarna B1 och B5. Det kommer tas fram modeller av vagnarna i olika färgsättningar och litteramärkningar. Det skall dessutom även gå att få modeller med olika vagnsnummer i var och ett av de olika utföranden som vagnarna kommer i. Varje vagn som kommer i modell görs ”endast” i 500 exemplar. I de flesta fall kommer detta förmodligen inte ha så stor praktisk betydelse eftersom man kan göra 500 nya modeller av en vagn med ett annat nummer med samma färgsättning och märkning. För vissa modeller i udda och ovanliga utföranden så kommer det förmodligen vara viktigt att hålla sig framme och förboka modellen hos sin handlare.

De första modellerna beräknas komma ut i butikerna under det första halvåret 2007. Prototyper och bilder på dessa kommer skall dock dyka upp redan under slutet av 2006. NMJ säger sig även ha planer på att framöver göra modeller av även sovvagnar, postvagnar och resturangvagnar i serien med 60-talsvagnar. Distributionen av modellerna kommer i Sverige ske i samverkan med Jeco. Man har ännu inte avslöjat någon prisnivå på modellerna, men anger själva att de kommer vara ”prisvärda”.

Mer om NMJ:s svenska storsatsning finns att läsa på NMJ:s hemsida. I det prospekt som finns att ladda ner på hemsidan anger man även olika artikelnummer och visar bilder på förebilderna till de modeller som skall tillverkas. www.nmj.no

FAKTA OM FÄRG
När 60-talsvagnarna levererades var de bruna, hade vagnsbeteckningar (littera) efter det system som rådde fram till 1970 och var försedda med SJ:s dåvarande runda logotyp. Den runda logotypen byttes sedemera till en fyrkantig historia som blev känd som ”köttstämpeln” och som syntes på i stort sett alla lok och vagnar under den större delen av 80-talet. En period så märktes vissa vagnar även med texten ”Intercity”. De fick dock hela tiden fortsätta vara bruna.

När SJ valde att måla om sina fordon blå så skedde naturligtvis detta även med vagnarna från 60-talet. Den första målningsvarianten som hann användas till ett ganska stort antal vagnar ansågs onödigt komplicerad och kanske inte så snygg som man tyck från början. Detta resulterade i att en ny variant med rakare färgfält och utan grått och vitt vid gavelpartierna började användas efter bara något år. I slutet av 90-talet började man måla de vagnar som användes i regiontåg i en ljusare blå färg med röda dekorband längst sidorna. Denna färgsättning kom senare att användas på alla personvagnar som fick ny färg.

Det senaste året har det förts diskussioner om personvagarnarnas framtida färgsättning, det mesta pekar på att man kommer lacka lok och personvagnar svarta, men idag så handlar det endast om vagnar ur 80-talsgenerationen. De flesta vagnar ur 60-talsgenerationen som rullat under mer än 30 år står idag på sidospår och väntar på att skrotas, om så redan inte skett.

About The Author

Related Posts