Bilder på kommande Gbs-vagn från NMJ


De första bilderna på prototypen till NMJ:s kommande modell av SJ:s Gre/Gbs-vagnar har publicerats på tillverkarens hemsida, detta är den första av de svenska nyheter som NMJ presenterade tidigare under året.

Text: Jocke Sannagård
Foto: NMJ

Vagnstypen Gre/Gbs är en av de svenska godsvagnar som tillverkats i flest exemplar.. De första vagnarna levererades 1961 och sju år senare hade det levererats 4506 vagnar av tre olika typer, Gbs 611, Gbs 631 och Gbs 681. Vagnen bygger på den europeiska standarden UIC och följer de standardmått som var fastställda för Gbs-vagnar, men utseendemässigt så skiljer det en del mot exempelvis en tysk Gbs-vagn. Fram till litterareformen 1968 hade vagnarna typbeteckningen Gre. NMJ har planer på flera modeller med olika märkningar.

Lima har sedan 1982 tillverkat Gbs-vagnar i flera olika utföranden. Den senaste modellen baserad på Lima:s svenska långkörare kom som en sats med tre vagnar från Rivarossi så sent som i våras. Vi hoppas kunna återkomma till en jämförelse mellan de olika modellerna när NMJ:s serieproducerade modell har levererats.

Mer om modellen
Fler bilder på NMJ:s prototyper på de kommande modellerna av svenska och norska Gbs-vagnar finns på NMJ:s hemsida. På tillverkarens hemsida finns dessutom en presentation av de varianter av godsvagnen som man har för avsikt att producera.