Märklin planerar att under 2009 komma med tre svenska lok. I likhet med Roco så kommer man med ett svart Rc-lok och Hector Rail:s nya ellok av typen 241.

Text: Jocke Sannagård  Foto: Märklin

SJ:s nya svarta designprogram, som nu börjar bli allt vanligare på Rc-loken, avbildas i modell även av Märklin. Tidigare i år har Roco aviserat en svart Rc6:a. Märklin har för avsikt att komma med en modell av Rc3 1057. Det finns ännu inga serietillverkade svarta personvagnar, men svarta Rc3:or har vid flera tillfällen setts dra godståg på olika sträckor i Sverige. Bland annat Gargonet och Hector Rail har regelbundet hyrt lok från SJ. Modellen har art.nr: 37416.


Även Märklin väljer att komma med en modell av Hector Rail:s ellok av typen 241, återigen är det en modell som även Roco planerar att ge ut under året. Det är ännu oklart vilka loknummer de båda tillverkarna väljer att producera. Märklins modell är en del i företagets serie med modeller i ett lite enklare utförande, något som även ska synas på modellens pris. Modellen av Hector Rail:s typ 241 beräknas kosta omkring 110€, att jämföra med modellen av det svarta Rc-loket ovan som har ett pris på omkring 230€. Modellen har art.nr: 36602.

Den sista svenska loknyheten i Märklins nyhetsprospekt är Märklins nya modell av dieselloket T44 i SJ:s blå färgsättning, det är en uppföljning till den orange/blå modell som kom ut i handeln i slutet av 2008. Den kommande modellen är dessutom en del av ”Märklin 150 år” och kommer levereras i en specialförpackning.
Modellen har art.nr: 37941.


Man kommer även med en svensk godsvagnsats bestående av en öppen godsvagn av typen Eanos, en behållarvagn av typen Uc märkt ”Nordwaggon” samt en täckt huvvagn av typen Shimmns. Den senare är en modell av en vagnstyp SJ hyrde in från Schweiz under några år i slutet av 90-talet för att tillfälligt förstärka vagnparken. Vagnen har tidigare funnits i modell i Rocos sortiment och dessutom planerar nämnda tillverkare att under året komma med samma modell på nytt.  Vagnssatsen har art.nr 48811.

Mer om alla nyheter från Märklin finns att läsa på företagets egen hemsida. www.maerklin.de

About The Author

Related Posts