Under vintern kommer Rimbo Grande med en byggsats av den smalspåriga täckta godsvagn som Pellerins Margarin under några år i början av 1900-talet använde för sina transporter på Vestergötland-Göteborgs Järnväg.

Text: Jocke Hultgren
Foto: Rimbo Grande

I slutet av 1800-talet startade den franske industrimannen Auguste Pellerin en margarinfabrik i Göteborg. Tillverkning bestod av margarin, konstister och kokossmör. En av råvarorna i tillverkningen var mjölk och denna kom delvis från bönder i Västergötland. De dåliga vägarna och behovet av snabba transporter både till och från fabriken gjorde att Pellerins blev en stor godskund på smalspåriga Västergötlands-Göteborgs Järnväg. Transporterna var så omfattande att de delvis gick med en vagn som var avsedd endast för margarinbolagets gods.

Pellerins var ett företag som tidigt satsade stora summor på marknadsföring. Företagsnamnet exponerades så mycket det var möjligt och även vagnen för transporterna på den smalspåriga järnvägen målades med Pellerins logotyp. Vagnen levererades från Södertelje Verkstäder i början av 1900-talet, reklammålningen för Pellerins skall den dock ha fått några år senare. Vagnen blev i mitten av 20-talet av med målningen för Pellerins och kom att användas som vanlig täckt godsvagn in på 60-talet. Vagnen bevarades och har på senare år fått tillbaka reklammålningen tack vare ideella krafter vid Anten-Gräfsnäs Järnväg, en smalspårig museijärnväg på en bevarad del av VGJ.

Under vintern kommer Rimbo Grande med den ovanliga vagnen i byggsats. Modellen är resultatet av önskemål från företagets kunder och levereras med dekaler som göra att man kan skapa en modell av hur vagnen såg ut med antingen reklammålningen för Pellering eller som vanlig godsfinka hos VGJ eller senare SJ.

Källor & mer information
www.rimbogrande.se
www.agj.net

About The Author

Related Posts