I samband med Hjulmarknaden presenterade Rimbo Grande en ny byggsats av en postvagn från privatbanan SWB.

Av: Jocke Sannagård

Småserietillverkaren Rimbo Grande hade lagom till Hjulmarknaden färdigställt sin sedan tidigare aviserade byggsats av postvagnen D3d nr 45 från Stockholm – Westerås – Bergslagens Järnväg. Vagnen var en särling hos SWB, den levererades till privatbanan 1913 från ASJ som en två-axlig postvagn. I vagnen både sorterades och transporterades post mellan orterna i Bergslagen och Stockholmsområdet. De tunga transporterna gjorde att man efter några år valde att förstärka vagnen med en mellanaxel, varför den placerades som den gjorde är oklart.

Det hela resulterade dock i en mycket udda vagn som nu alltså går att återskapa i modell med hjälp av Rimbo Grande:s byggsats. Det kan vara värt att notera att man använt en egen konstruktion av axelupphängningen för att undvika problem när vagnen rullar igenom skarpa kurvor. Läs mer om modellen på Rimbo Grandes hemsida.

About The Author

Related Posts