Jeco flyttar tillverkningen till Asien och genomför en storsatsning på svenska modeller.

Text: Jocke Hultgren

De stora mj-tillverkarnas flytt av produktion till Asien för att tillverka modelltåg till lägre priser och samtidigt få högre kvalitet på produkten har nu även nått den svenska mj-tillverkaren Jeco. Under vintern och våren kommer man med en omfattande serie modeller av rälsbussar i H0 av typen Y6/Y7 tillverkade i samverkan med en asiatisk underleverantör.

Nya tillverkningsmetoder gör även att tillverkningen nu kan ske billigare och att produkterna kommer få ett pris som ligger närmare modeller från de större tillverkarna än vad som tidigare var möjligt med Jeco’s modeller gjutna i vitmetall.

Modellerna kommer vara försedda med fempoliga motorer med dubbla svänghjul, vara förberedda för montering av digitaldekoder och ha kardandrivning. Modellerna kommer levereras med trepunktsbelysning och tillverkaren utlovar även fullständig detaljering.

Serien med den populära dieselmotorvagnstypen kommer omfatta såväl motorvagnar som släpvagnar. Den som är intresserad kommer kunna få sin rälsbuss levererad med en förmonterad ljuddekoder från ESU med orginalljud. De ljudfunktioner som kommer erbjudas är motorljud, kort siren samt lång siren, avgångsringklocka, dörrar som öppnas, dörrar som stängs, kort/lång siren, automatiskt bromsgnissel vid fordonsstopp och motoruppstart.

De första modellerna planeras komma under november 2005 och därefter kommer det löpande komma ut nya versioner under 2006. Alla versioner kommer vara begränsade engångsserier, men det kommer en hel del versioner och under förutsättningen att modellerna säljs som förväntat så lär man fortsätta med ytterligare versioner under en tid.

Under november i år räknar man med att komma med motorvagnen
Y6 748 samt släpet UB06 1949. Dessutom inleder man en satning på Danmark med en kombinerad sats innehållande en motorvagn och släpvagn från HTJ.

Efter jul kommer ytterligare en motorvagn, nu med nummer Y6 850, dessutom gör man motorvagnen Y7 med en annan typ av frontruta. Av denna blir det tre versioner med olika nummer 1136, 1138 och 1201.

Ett par månader senare kommer ytterligare två motorvagnar av typen Y6, nu med nummer 764 samt 1105. Dessutom gör man en släpvagn, UB06 1956. I samband med detta kommer även det charmiga godssläpet UFV (kallad ”Osten”) med två olika nummer. Som om det inte vore nog så kommer det ytterligare en dansk sats med en motorvagn och släp, denna gång från ÖSJS, en anann av de danska privatbanor som köpte begagnade svenska motorvagnar.

Under början av sommaren nästa år kommer ytterligare en motorvagn, nu blir det Y6 1109, denna får sällskap av ytterligare två godssläp av typen UFV. Därtill gör man en sats med en motorvagn och släp från Säröbanan i Göteborg.

Läs mer på www.jeco.se

F A K T A
Under två årtionden har svenska Jeco samarbetat med engelska DJH i produktionen av svenska modeller i små serier. Från och med i år samarbetar man det sydkoreanska företaget MKT som bland annat har en omfattande tillverkning av modeller åt den amerikanska mj-tillverkaren Broadway Limited.

About The Author

Related Posts