En komplett byggsats av en I-vagn från BLJ är Rimbo Grandes överraskning till Hjulmarknaden

Text: Jocke Hultgren
Foto: Jörgen Bergfors, Rimbo Grande

I slutet av 1800-talet byggde ägaren av Byvalla-Långshyttans Järnväg* ett antal malmvagnar av littera M i de egna verkstäderna. Flera av vagnarna byggdes senare om och blev vagnar med littera I. Även om vagnarna byggts av en liten lokal verkstad, så användes ofta liknande vagnar som grund. Därför kan man med lätthet hitta liknande vagnar från den här tiden på andra smalspåriga järnvägar. En av vagnarna finns idag bevarad hos Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar.

Byggsatsen från Rimbo Grande består av gjutna och etsade delar i mässing och stjärnekerhjul för spårvidden 10,5 mm. Koppel ingår inte i byggsatsen.

Artikel nr: 3021
Pris: 395:-

* En smalspårig bruksbana från Byvalla till Långshyttan. Järnvägen band samman brukssamhällena Långshyttan och Stjärnsund med stambanan vid Byvalla. Banan ägdes av Klosters AB som också ägde järnverk, masugnar, smedjor och annan industri i de båda bruksorterna.

Källor: Rimbo Grande

About The Author

Related Posts