Dansk modell av dansktillverat lok

Heljan arbetar just nu med att utveckla modeller av de två udda My-lok som utvecklades i Danmark.

Dumstridighet eller politik var orsaken till att den danska lokfabriken Frichs tackade nej till att tillverka diesellok på licens för den europeiska marknaden när amerikanska EMD efter andra världskriget ville expanera och sprida sina produkter över hela världen. Nohab i Trollhättan fick licensen och kom under femtiotalet att leverera hundratalet lok med amerikansk teknik till flera av europas järnvägsbolag.

Hos Frichs hade man under många år tillverkat små disellok med gott resultat och tanken var att man även skulle klara av att göra stora linjelok, men planerna stannade vid två prototyplok, kallade My 1201 och My 1202. Även om loken levererades till DSB och användes under många år i blandad trafik så kom de också att stå många timmar på verkstad och DSB valde istället att satsa på lok med amerikansk teknik byggda i Sverige.

De båda danskbyggda dieselloken kommer nu som exklusiva modeller från Heljan. Den första provgjutningen har nyligen visats upp (se ovan) och den färdiga modellen skall levereras under våren 2005.

Den som är intresserad av modellen har en månad på sig att förboka och betala in en delsumma i handpenning om man vill få ett bättre pris på sin modell, mer information finns på Heljans hemsida.

Vardera lok kommer tas fram i en serie om 1000 numrerade exemplar.