Eftersom besökarna kunde röra sig fritt in och ut i lokalen och det inte krävdes någon entré för att få se de utställda anläggningarna så är det lite svårt att uppskatta det totala antalet besökare under de två dagarna utställningen höll öppet.

Text & foto: Jocke Hultgren

Men av de tryckta programmen gick det åt ca 500 stycken och det var många som aldrig tog något program, liknande evenemang i lokalen brukar dra omkring tusen personer om dagen och det kan ha landat någonstans omkring den sifffran även denna gång.

De utställare jag talade med var nöjda med publiktillströmningen, det hade kanske gått att ha fler besökare, men blir det för mycket folk så är det bara svårt att komma fram och se det som ställs ut så den jämna ström av besökare som det ändå var under de båda dagarna kändes precis lagom, åtminstonde för min egen del.

Det var roligt att utställningens syfte uppfylldes så väl som det gjorde. Vi visade modelljärnvägar i drift för allmänheten, människor som i vanliga fall aldrig eller väldigt sällan skulle komma i kontakt med mj-hobbyn. Det är svårt att bedöma om det gav några nya hobbyutövare, men många var nyfikna och ville veta mer och det är alltid en början. Framförallt visade vi som ställde ut att mj-hobbyn är långt ifrån på utdöende, det är en hobby som kan ha väldigt många infallsvinklar och som passar både den som är gammal och den som är ung.

Jag vill framförallt tacka Heron City om lånade ut den fina lokalen åt oss utan kostnad, de har även hjälpt till att täcka omkostnaderna för utställningen.

Jag vill också tacka de som ställde ut på utställningen, utan er hade det inte varit mycket att se och göra under denna mj-helg på Heron City: Olle Frykmo, Järnvägssällskapet, Urban Fredriksson, Per Nilsson, Patrik Miesenberger, Spårvägssällskapets Modellsektion & Harambee Railfans! Ett stort tack till er alla som visade mj-hobbyn från dess allra bästa sidor!


Järnvägssällskapet har rivit en stor del av sin modulanläggning och lastat alltsammans, för att dra ut dem till de väntande bilarna vid lastkajen.


Lokalen är tömd på modelljärnvägar, städad och nersläckt. Utställningen är över och en rolig men intensiv mj-helg närmar sig sitt slut.

About The Author

Related Posts