Massiv satsning på Sverige från Heljan

Det har nu kommit ut uppgifter om Heljans stora planer för Sverige, personvagnar, diesellok, ellok och ånglok är vad som är att vänta om Heljan fullföljer de planer man har.

Det var i höstas som det dök upp uppgifter om att Heljan var intresserade att göra fler modeller för den svenska marknaden, ett antal representanter från svenska mj-klubbar bjöds till fabriken för att ge sina synpunkter på vilka modeller svenska modellrallare saknat, även Modellrallarens läsare fick möjligheten att ge sina synpunkter.

Nu har det dykt upp en lista med de modeller Heljan planerar att tillverka, om alla aviserade modeller verkligen dyker upp på marknaden återstår att se, men det är i alla fall ett ambitiöst modellprogram de har satt samman:

I slutet av 2004 skall en första serie nitade 1930-tals personvagnar finnas på marknaden. De vagnar det handlar om i den första serien är Co8d,
Co8b, Co8cs och BCo11b.

Under våren 2005 kommer en modell av den charmiga tvåaxliga nitade resgodsvagen F5. (Observera att denna inte har något att göra med den vagn som introducerades på 60-talet med littera F5 och som tillverkats i modell av Lima)

Under sommaren 2005 kommer ytterligare en serie personvagnar med typerna, BC07b, Co9b och Bo4b. Dessa serier kommer med stor sannorlikhet följas upp med fler serier och nya vagnstyper under flera år om modellerna man släpper finner köpare.

Under nästa år planerar Heljan även att komma med två lok, dels dieselloket T21 och dels elloket F. Följande år har man tänkt sig komma med en modell av elloket Mg och ångloket F. Ytterligare ett år senare, 2007, så skall det komma två ellokstyper i modell, Ma och D, om Heljan sätter sina planer i verket.

Det man avslöjat om priset på modellerna är att de kommer ligga i nivå med företagets liknande danska modeller, för en personvagn handlar det idag om omkring 500 SEK och för ett ellok omkring 2000 SEK.