Följ bygget av ”Velands Järnvägar” – Del 1: Ramverket & benen

Alla delar i bygget dokumenterades inte så noggrant som det var tänkt när vi började planera projektet. Tidspressen gjorde att vissa delar i bygget forcerades så snabbt som bara möjligt och under den här tiden hände det att inte kameran var med. Så här i efterhand har vi försökt skapa en bild av hur bygget fortlöpte genom att ta bilder ur olika delar av bygget.

Text & foto: Jocke Hultgren

En skiss över de fem modulerna

Det kan vara bra att ha en exakt spårplan att gå efter när man bygger en modelljärnväg. Det hade inte vi. Det vi hade var en idé vilken form de fem modulerna skulle ha och hur många spår det skulle vara, det fanns inga ritningar över spårens placeringar utan spåren placerades där det fanns plats. Man skall se till att ha en stor och rymlig lokal med plant golv att arbeta i. Det hade inte vi. Vi började med att bygga ramverket och benen till samtliga fem moduler vilket gick jättebra.


Ramverket till de tre första modulerna.

Anläggningen är baserad på ett ramverk av råplan av gran med dimensionen 70 x 20 mm som limmats och skruvats. Ramverket blev med den här relativt klena dimensionen av virket väldigt lätt att hantera. Varje modul gick med lätthet att bära med en hand. Genom de tvärgående reglarna i flera riktningar blev konstruktionen också stabil.

Det som skapade problem var att bygga de båda vinklade modulerna (B, D). De blev inte helt identiska som det var tänkt. Nu var inte ett jätteproblem eftersom de byggts för just den position de har och millimeterprecision inte var ett krav. Hade det handlat om exempelvis Västeråsmoduler som skall gå att koppla samman med vilken modul som helst, enligt samma standard så hade vi haft problem.

Det var en del funderande kring hur vi skulle få modulerna att stå. Vi tittade på två alternativ: lösa ben som monteras i samband med visning eller fast monterade ben som kunde fällas in under modulen under transport. Vårt val föll på det senare alternativet och det är definitivt inget vi ångrat.


Två av benen på modul A

De tre modulerna (A,C,E) har fyra ben att stå på, vinkelmodulerna (B,D) har bara tre ben. Anledningen till att det blev bara tre ben, var den att ett fjärde ben inte skulle rymmas under modulen i samband med transport. Tre ben är tillräckligt för att modulen skall kunna stå för sig själv när man monterar anläggningen. När de olika modulerna är ihopskruvade så hålls vinkelmodulen uppe av de yttre modulerna med fyra ben.

Det var aldrig aktuellt att bygga en anläggning med ben på uppemot en och en halv meter. Målsättningen är att så mycket som möjligt av anläggningen skall kunna ses av både barn och vuxna, samtidigt måste det vara möjligt att arbeta under anläggningen vid monteringen av modulerna inför en visning eller vid tekniska problem, dessa två kriterier avgjorde benens höjd som blev 800 mm.


Stormhake och beslag på ett av benen.

Benen består av samma material som ramverket, råplan av gran med en dimension på 70 x 20 mm. För att göra dem stabilare har vi dessutom monterat tvärgående reglar som limmats och förstärkts med skruvade metallbeslag mellan de två benen på vare modulgavel.

Beslag, gångjärn, skruv, mutter och andra metallartiklar har vi inhandlat hos Biltema. De är väl inte kända för den höga kvaliteten på vad de säljer, men priserna är helt klart konkurrenskraftiga. Stormhakarna hittade vi hos Bauhaus då de som Biltema sålde antingen var för stora eller för små.


Ett av gångjärnen i fokus.

För att göra det möjligt att vika benen in under modulen så har gångjärn monterats mellan varje ben och modulerna. Gångjärnen vi använt oss av har dessvärre egenheten att de ”glappar” några millimeter. För att komma ifrån detta har vi monterat självhäftande gummilist mellan benen och modulerna. Vilket gör att benen sitter helt fast när man fixerat dem stormhakar. Stormhakarna, som i vanliga fall används för att hålla fast fönster så att de inte blåser upp, har inte fungerat helt tillfredsställande, de största problemen har vi haft i samband med transporten av modulerna. Hakarna har i alla lägen inte gått att lägga in under modulen utan vid flera tillfällen har de stuckit ut en bit under modulen och haft en tendens att fastna i det mesta och vi tittar därför på andra möjligheter att lösa fixeringen av benen när anläggningen är uppställd för visning.

Under transport är benen invikta under modulen och fixerade med ett gummiband med krokar i ändarna som sitter mellan två öglor mitt under varje modul.


En lokal där man kan ”skita ner” är praktiskt.

Ett tips som gäller alla som skall börja bygga en modelljärnväg är att ha tillgång till någorlunda vettiga verktyg och en bra lokal att var i. En gersåg och en sladdlös skruvdragare är bra hjälpmedel och behöver inte kosta mycket.

Vår erfarenhet är att billigaste och enklaste modellen ofta fungerar utmärkt för att bygga en modelljärnväg.