Följ bygget av Velands Järnvägar – Introduktion


Sydost om Gotland och nordost om Bornholm ligger Veland, en ö mitt i Östersjön. Idag en del av Sverige, men så har det inte alltid varit. Ända sedan Hansatiden har länderna kring Östersjön velat ta kontrollen över Veland för att på så sätt få makten i hela regionen, och många är det som lyckats. Veland har varit ryskt, det har varit danskt och det har varit tyskt.

Alla stater som haft intressen i Veland har på något sätt satt sin prägel på ön, men de starkaste och längsta banden har landet alltid haft med Sverige. I Velands län som består av Veland och öarna i Velands skärgård bor det omkring en miljon människor.

Velands största stad är Rosholm, här ligger länssjukhuset, universitetet och flera myndigheters regionkontor. I utkanten av Rosholm ligger Velands flygplats, Buklanda. Några mil från Rosholm ligger Revenborg, länets andra stad, där landshövdingen har sitt residens.

En ö som Veland är beroende av goda kommunikationer med omvärlden, från hamnstaden Hultenäs går det flera gånger varje dygn färjor till Karlskrona, Stockholm, Sassnitz och Helsingfors. Det finns dessutom en stor containerhamn i Hultenäs som trafikeras av oceangående fartyg.

Mellan Rosholm och Revenborg är det en dubbelspårig elektrifierad järnväg, ifrån Rosholm går det ett oelektrifierat enkelspår till Viksta via Hultenäs och Revenborg är den slutpunkt på linjen från Övik via Söderby. ”Velandets Järnvägar” är ett statligt bolag som underhåller och administrerar trafiken på landets alla spår. Man har dock ingen trafik i egen regi utan all trafik upphandlas i konkurrens mellan olika operatörer.

Detta är de fiktiva förutsättningarna för den demonstrationsanläggning som Modellrallaren håller på och skapar i nära samarbete med Jeco och Söderby Järnvägar. Arbetet med anläggningen kommer att dokumenteras på Modellrallaren och syftet med anläggningen är att ge ett praktiskt exempel på vad mj-hobbyn kan vara och innebära. Vi hoppas få visa upp ”Velandets Järnvägar” för både modellrallare och den breda allmänheten.

Det hela började med en idé om att skapa en lätthanterlig modulanläggning som anpassats för offentliga visningar genom att det går att ha flera tåg i drift på samma gång, utan att de på något sätt påverkas av varandra.

Detta är ingen kurs i hur man bygger en modelljärnväg, det finns många olika metoder, vi säger inte att vårt sätt att arbeta är det bästa, vi bara beskriver vad vi gjort och hur vi gjort det. Kanske kan det vara inspiration inför ditt eget bygge.

Till skillnad från många andra utställningsanläggningar så skall den som tittar på anläggningen också få prova på att köra en del av tågen, betraktaren skall bli en del av utställningen och kanske bli inspirerad att plocka ner kartongen med ”märklintåget” från vinden eller bara konstatera att mj-hobbyn kanske inte är så töntig som man tidigare trott.

Velandets Järnvägar kommer byggas i fem moduler, tre stycken rektangulära med måtten 1350*1000 mm och två vinkelmoduler som är 1000 mm breda och som längst 1390 mm, flera sidor är dock brutna för att modulerna tillsammans skall skapa en kantig halvmåne. Se denna skiss. Anläggningen byggs i H0 för digitaldrift med material från främst Roco.


Den första visningen kommer vara på den mj-utställning vi arrangerar i samarbete med Heron City den 22-23 maj på Heron City, Kungens Kurva utanför Stockholm.