En recension av ”Allt om Modelltåg 3”

För tredje året i rad kommer mj-sveriges tre ledande mj-skribenter ut med en bok bestående av ett tjugotal olika artiklar, alla med någon anknytning till järnvägar i fullskala eller modell. Christer Engström, Rutger Friberg och Lars Olov Karlsson har även i denna bok både själva bidragit med artiklar och tagit hjälp utifrån.

Text: Jocke Hultgren

En av mina egna favoriter är ”Stationen på 1960-talet”, här berättar Kenneth Landgren om detaljer på en station som kan vara viktiga om man vill efterlikna en annan tid än idag.

Rutger Friberg har varit hemma hos Jan Österberg som har en mycket imponerande modelljärnväg i skala 1:22,5 ute i trädgården. Vårt svenska klimat gör det kanske inte så intressant att ha modelljärnvägen utomhus, men uppenbarligen så fungerar det bra.

Rutger har också skrivit en artikel om hur han försett en tysk malmvagn med digitalt öppningsbara luckor för att möjliggöra fjärrstyrd lossning av lasten.

De tidigare årens artiklar om kontaktledning har i år följts upp med en fyllig artikel om signaler i modell och fullskala. Christer Engström har sammansatt en väldigt läsvärd artikel för den som vill veta mer om signalers placering och förhållande till varandra.

En artikel har man lånat från tidningen ”Signalen” från 1942, den handlar om den tidens mj-guru ”Carl-Erik Nordstrand”, en man som på sin tid betydde mycket för utvecklingen av mj-hobbyn i Sverige.

Fjolårets artikel om Carl Dalins ombyggda och omlackade Rc-lok i färgerna från kompletteras i årets bok med några bilder på den färdiga modellen av Banverkets gula Rc-lok. Ifjol hade modellen ännu ej fått sina dekaler.

Lars Olov Karlsson fortsätter att skriva om olika varianter av O-vagnen. Hur den kan lastas och byggas om för att passa till något unikt transportupplägg.

En annan intressant artikel är Anders Lindes text om realistisk väderbitning av aktiva ånglok. En intressant artikel för dig som har ånglok på anläggningen.

Förr var det vanligt att cirkusar transporterades med tåg land och rike runt, Johan Vinberg, har skrivit en artikel om cirkustransporter i fullskala och modell. En artikel som ger insyn i ett för oss modellrallare annars rätt ovanligt område.

Rutger Friberg har träffat och intervjuat Jon Fast, en av männen i Göteborgs Modelljärnvägssällskap.

Vad är det som driver en modellrallare? Leif Elgh filosoferar kring en mångfacetterad hobby.

I Ängelholm har Banskolan en övningsanläggning för signalteknik i skala 1:87. Lars Olov Karlsson har besökt anläggningen som i vanliga fall inte är öppen för allmänheten.

En annan artikel i boken handlar om ljudisolering av spåren.

På Norges Järnvägsmuseum i Hamar visar man järnvägarnas historia med hjälp av sju dioramor i skala 1:87. Varje del visar ett utvalt avsnitt av det norska järnvägsnätet under en speciell tidsperiod. Flera av dioramorna är trafikerade av tidstypiska norska tåg.

L. Anders Wallquist utreder frågan om modelltågens hastighet i en av bokens artiklar och i en annan får vi följa Lars Olov Karlsson med till en modelljärnvägsutställning utanför Sydney.

Christer Engström har besökt Bengt Nilsson och hans värld av svenska modeller i skala 1:160. Här hittar man en mängd svenska modeller som man inte kan hitta på så många andra platser.

Boken avslutas med två artiklar av Lars Olov Karlsson som dels handlar om Swissminiatur, en miniatyrvärld som skall avbilda Schweiz i skala 1:25. På den sista sidan uppmärksammas Märklins modell av ångloket av typen S, med en studie av loket i fullskala och Sveriges Järnvägsmuseums modell i skala 1:10.

De flesta artiklarna i sig har hög kvalitet, man kan lära sig en hel del och använda böckerna som uppslagsverk inom specifika områden. Något som kan vara både en för- och nackdel är artiklarnas bredd, det blir lätt lite rörigt med så vitt skilda ämnen. Visst är det så att man får veta väldigt mycket om mycket med bokens nuvarande upplägg, men det skulle vara intressant med en bok som hade ett tema. Ungefär som Allt om Hobbys bok om ”Westergörland – Nerikes Järnvägar” som gavs ut i slutet av 90-talet. Materialet skulle vara uppbyggt kring ett specifikt tema.

Även om jag som sagt saknar ett tema i boken så är innehållet intressant eller väldigt intressant i flera fall. Redaktörerna och deras medarbetare tillhör de mest kunniga modellrallarna i landet och det är bara att hoppas att de fortsätter i många år till, på ett eller annat sätt.