Nygammalt varumärke från Brimalm

Under den kommande vintern planerar Brimalm att börja leverera de första modellerna under det nygamla varumärket ”Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna – ASJ”.

Text: Jocke Sannagård

Efter många år som tillverkare av exklusiva modeller i små serier så har modelltillverkaren Brimalm Engineering under ett par år arbetat med målsättningen att börja tillverka modeller i större serier. Satsningen har under ett par år gått under namnet ”Brimalm Komposit”. Ett namn grundat på att man ville utveckla ett sortiment av modeller i olika material, till skillnad från de exklusiva mässingsmodeller man arbetat med under många år.

När man nu kommit till slutfasen av utvecklingen av den allra första ”storserietillverkade” modellen, elloket Du, så passar man på att byta namn på det nya produktsortimentet. Brimalm Komposit utgår och istället kommer modellerna säljas under varumärket Brimalm ASJ, där ASJ står för Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna. Brimalm har under hösten fått klartecken från Patent och registreringsverket att använda detta nygamla varumärke. ASJ var en av många svenska tågtillverkare under framför allt 1900-talets första hälft. Man hade sin verksamhet på flera platser i landet och tillverkade en mängd olika lok, rälsbussar och vagnar till framför allt SJ.

Att man dammar av och använder detta varumärke för den nya modellserien känns som ett vettigt beslut, risken att marknaden ska blanda ihop de olika produktserierna minskar. Brimalm kommer även fortsättningsvis vara varumärket för mässingsmodellerna i små serier, medan ASJ kommer stå för metallmodeller i större serier.

Vi hoppas kunna återkomma till ASJ när de första nya modellerna av Du-loket kommit ut på marknaden.