Det finns flera klubbanläggningar i Sverige, en av de äldsta är Stockholms Modelljärnvägsklubb som jag besökte under en av klubbens trafikkvällar under hösten 2008.

Text & foto: Jocke Sannagård

Det är alltid inspirerande att besöka någon annans anläggning, oavsett om den är stor eller liten. En av de större man kan se i Sverige är Stockholms Modelljärnvägsklubb som i en källarlokal på Södermalm skapat ”Ekenholmsbanan”. En modelljärnväg utan exakt förebild, men med inspiration från Bergslagen och presenterat på ett otroligt bra sätt. Vill du få en bättre bild av helheten omkring anläggningen så rekommenderar jag att du parallellt med detta bildreportage även tittar på den karta över trafikområdet och den schematiska spårplan över anläggningen som båda finns på klubbens hemsida.

Klubben grundades 1938, men den aktuella anläggning ”Ekensholmsbanan” har varit ”under uppbyggnad” sedan 1969. För det är ju som så att en modelljärnväg aldrig blir färdig, när allt är på plats och ”ser bra ut” så finns det alltid något man kan ändra i detaljer eller i grunden. Det gäller både på anläggningar hos enskilda modellrallare och hos klubbar, SMJ är inget undantag från den regeln. Det finns alltid nya projekt på gång och trots att anläggningen har varit med i fyra decennier, så är den mer modern än många andra.

Hyttan i Bångfors med mycket inspiration från Engelsbergs Bruk

Förebilden är som sagt mellansvenska Bergslagen, ett ganska vidsträckt område, och det har man i klubben tagit fasta på genom att på anläggningen återskapa miljöer från Uppland, Västmanland och även Gästrikland. De spridda detaljförebilderna har samlats i ett fiktivt landskap med påhittade orter och miljöer. Idén är genomtänkt och det hela känns mycket trovärdigt.


Kvarngruvan vid Ålbro

Ett tomt malmtåg draget av en ”påhittad” Dm4 har just anlänt till Ålbro

Vi befinner oss i Saxnora Bergslag en höstdag 1955. Gruvdriften vid Saxnorafältet är nedlagd och det är istället Kvarngruvan som är källan till all malm som transporteras på den fortfarande privatägda Saxnora-Mohällarne Järnväg (SMJ) till utskeppningshamnen i Mohällarne. Kvarngruvan ligger vid Ålbro på Norra Centralbanan och malmen transporteras härifrån av det statliga järnvägsföretaget till Farsarvet, en ganska stor station med omfattande vagnsutbyte mellan statsbanan och den privata järnvägen till Mohällarne.

Farsarvets station med en del av kvällens ”personal” på plats

Bangården i Farsarvet med inte bara inslag från 1955…

I huvudsak är känns trafiken på anläggningen genuin med ånglok och äldre ellok på såväl statsbanan som privatbanan. Men emellanåt måste den renlärige modellrallaren, som inte vill se något avvikande, blunda. För det kan emellanåt dyka upp något så modernt som på bilden ovan, ett ellok från slutet av det första decenniet på det nya millenniet.

Ekensholms station med förebild från Enköping


Stad och land inte långt ifrån varandra


En stadssiluett med historia

Från Farsarvet går banan via Ramsbo till Ekensholm, centralorten i området, som ger lite mer stadskänsla än resten av anläggningen. En del av bebyggelsen har varit med på två tidigare klubbanläggningar och har en historia som går 50 – 60 år bakåt i tiden. I Ekensholm finns även en mindre hamn och huvudverkstaden för privatbanan.


Resenärerna hämtas vid stationen i Bångfors

Hela hyttområdet i Bångfors

Kanalen som gjorde det möjligt att frakta varor och människor
till och från regionen innan järnvägen kom till.

Fortsätter man på SMJ från Ekensholm mot Mohällarne så kommer man så småningom till Bångfors. En liten bruksort, med hytta, smedja och många andra byggnader som krävdes för att framställa järn, tidigt i industrialiseringsprocessen av Sverige. Hela hyttområdet har skapats med stor inspiration av Engelsbergs Bruk i Västmanland.

Livligt vid Mohällarnes ”resecentrum”… här var man tidigt ute
med enkel övergång mellan tåg och buss

Lokstationen i Mohällarne

Stationsområdet och ställverket för både stationen och hamnbangården

Från Bångfors går järnvägen via Kolaråsen till Mohällarne, slutstation för privatbanan. Det är ett litet samhälle med några mindre industrier. Här har SMJ en lokstation med lokstall och andra faciliteter för att förbereda ångloken för tjänstgöring på banan mot Farsarvet.  I Mohällarne ligger också den stora hamnen för malm, olja och styckegods.

Malm- och oljehamnen i Mohällarne

Vagnvändaren på malmbangården. I bland annat Oxelösund
vändes vagnarna när de tömdes

Ett malmtåg har just anlänt till hamnen draget av ett diesellok av typen T43.

Lite senare kommer även dagens andra malmtåg till hamnen

Kolgården i Mohällarnes hamn

Styckegodshamnen med både stora och små fartyg vid kajen

Hamnen i Mohällarne är mycket utav ett hjärta för hela anläggningen, hit kommer det gods som måste transporteras till orterna i området och hit kommer också de produkter som producerats vid gruvorna, sågverket eller många av de små industrierna.

Förarhytten är fullbemannad, ett tåg har just lämnat Farsarvet på väg mot Ekensholm

Utsikten man har som lokförare på SMJ

Förarhytten varifrån det mesta av trafiken styrs, man kan även köra tåg lokalt från
de olika stationerna. Hela anläggningen är digitaliserad.


Till viss del är anläggningen även datoriserad. Här kan man se en bild
av datorställverket för både stambanan och privatbanan.

Hela anläggningen är digitaliserad och till viss del även datoriserad med automatik i trafiken på vissa delar av anläggningen. Det mesta av trafiken på privatbanan styrs dock från förarhytten i lokalens ena kortände. Ser man bilderna ovan så förstår man att sikten i många fall är begränsad och för att det ska fungera krävs lokala tågklarerare på varje station som kan signalera för tågens olika rörelser. Vid behov kan man även använda ett internt telenät för att kommunicera med varandra.

Många engagerade klubbmedlemmar har skapat anläggningen

Trafikkvällarna som inträffar den första torsdagen varje månad (med sommar- och juluppehåll) är verkligen värda att besöka. Jag har haft möjligheten att se anläggningen ett flertal tillfällen, men tycker ändå att man varje gång hittar ny inspiration vid varje besök. Det är en väldigt vacker anläggning som ger ett mycket bra helhetsintryck.

Mer information om trafikkvällar och anläggningen finns på klubbens hemsida, www.smj.org. På hemsidan delar man även med sig av erfarenheter kring olika modeller, om hur man på bästa sätt digitaliserar en anläggning och mycket annat. Klubben har även givit ut en video om anläggningen och för några år sedan kom det även en bok som med grund från klubbanläggningen innehållet mycket information som kan vara intressant för alla modellrallare.

About The Author

Related Posts