Gott Nytt År!

2009 börjar närma sig sitt slut och det är dags att sammanfatta året med Modellrallaren. Ett år som började med en beskrivning av hur man ”försvenska” Auhagens hyreshus och slutade med ett reportage från Stockholms Modelljärnvägsklubb.

När diskussionsforumet på Modellrallaren avvecklades 2007 så var det för många detsamma som att hela sajten lades ner, det var en tid på väg att bli så, men ”tiden läker alla sår” och ser man tillbaka på det gångna året så har den redaktionella verksamheten varit mer aktiv än någonsin tidigare. Under året har det publicerats 56 långa och korta artiklar på Modellrallaren, att jämföra med ”bottenåret” 2007 då det bara publicerades 22 artiklar eller 2008 då det blev 33 artiklar publicerade.

Något som var positivt med att lägga ner forumet var all den respons som kom till redaktionen, på mindre än tre dygn kom det drygt 100 mejl och inlägg med framför allt positiva kommentarer. Det senaste året har det kommit sju mejl med synpunkter på Modellrallarens innehåll. Hade inte heller förväntat mig något annat eller ansträngt mig för att få höra era synpunkter, men det är alltid intressant att höra vad du som läsare tycker!

Det var länge min ambition att fortsätta hålla alla inlägg tillgängliga och sökbara på internet, men under det gångna året så plockades de sista inläggen bort från internet. Eftersom forumarkivet inte kunde köras på det billigare webhotell som resten av Modellrallaren ligger på så blev merkostnaden för forumet 10 gånger så hög som för resten av Modellrallaren. När användandet av forumarkivet dessutom under våren minskade i ganska stor omfattning så kändes det inte rimligt att fortsätta pumpa in pengar i det projektet.

All verksamhet på webbplatsen Modellrallaren har sedan 2001 finansierats med annonser. Några av landets ledande handlare har under många år stöttat vår verksamhet och utan dem så hade Modellrallaren inte funnits kvar idag. Vi samarbetar även med några aktörer utanför mj-branchen, men försöker hålla annonser och samarbeten nära mj-intresset, om det är möjligt.

En nyhet för året och något som har blivit möjligt tack vare att medel frigjordes så forumarkivet avvecklades är det att alla skribenter på Modellrallaren har möjlighet att få en viss ersättning för sitt arbete. Ersättningen är rörlig och är baserad på en fördelningsnyckel som bygger på artikelns omfattning i text och bilder, antalet läsare under en månad och hur mycket som annonseringen på Modellrallaren givit i intäkt. Ersättningen är även retroaktiv och omfattar alla artiklar som publicerats på Modellrallaren sedan starten av webbplatsen 1998, men gäller endast intäkter sedan 1 januari 2009. Det kan vara värt att poängtera att i relation till ersättningarna från den svenska mj-pressen så är ersättningen för en artikel publicerad på Modellrallaren mest ”symbolisk”. Systemet har fungerat bra under det gångna året och det är något vi har för avsikt att fortsätta med även i fortsättningen.

Den uppmärksamme har säkert lagt märke till att det från och med idag är möjligt att lämna en donation till arbetet med Modellrallaren. Liksom alla annonsintäkter kommer eventuella donationer fördelas mellan Modellrallarens alla skribenter baserat på den fördelningsnyckel som nämns ovan.

Anledningen till att vi nu inför möjligheten till donationer är den att vi ser stora möjligheter till att utveckla Modellrallaren. Det kan handla om reportageresor, inköp av material till tester och byggprojekt, förnyelse av arbetsutrustning och en massa annat. Annonser kommer även fortsättningsvis vara en viktig del i finansieringen av Modellrallaren, men ditt bidrag är en viktig del i att kunna lägga i en högre växel i arbetet med Modellrallaren.

Du som vill lämna ett bidrag kan göra det genom en insättning till pg 138 99 43-0, var noga med att märka betalningen Donation Modellrallaren.

Med önskningar om ett verkligt gott nytt 2010!

Jocke Sannagård
Modellrallaren