Skanex åter på banan?


På årets Hjulmarknad medverkade Max Larsson, mannen bakom projektet med att återuppta produktionen av exklusiva modeller under varumärket Skanex.

Turerna kring företaget SSJ/Skanex har varit många de senaste åren. Skanex var en tillverkare som för 20-30 år sedan tog fram en exklusiv modell i begränsad serie av det svenska elloket av typen Hg. Modellen sålde snabbt slut och har sedan dess betingat ett högt värde på andrahandsmarknaden. Det var därför många som blev glada när Max Larsson för omkring tre år sedan tog över Skanex gjutformar för Hg-loket och avsåg att dra igång produktionen av en andra serie av Hg-loket . Man medverkade bland annat på Hjulmarknaden och tog upp beställningar på exklusiva modeller av elloket Hg och motorvagnen X5. Modellerna skulle i de flesta fall betalas i samband med beställningen.

Man presenterade även ett projekt med elmotorvagnen X7 och planerna på en modell av motorvagnen Y3, kanske mer känd som ”Kamelen”. Man levererade en del byggsatser av Hg-loket, men sedan hände egentligen inte mycket alls. Trots stora förskottsbetalningar från många modellrallare, levererades inga modeller och det har för de flesta även varit svårt att kontakta företaget. Sedan hösten 2008 har beskedet varit att man flyttat produktionen av Hg-loket och motorvagnen X5 till en underleverantör i Korea och att beställda och betalda lok skall levereras under vintern 2009/2010.

Vad som kommer att hända framöver återstår att se, men att man medverkade på årets Hjulmarknad tyder förhoppningsvis på att man kommit tillrätta med tidigare problem och att alla drabbade kommer att få de produkter de betalat för. Med på hjulmarknaden hade man även en prototyp till motorvagnen X7 som kommer produceras i Baltikum. Den som vill vara uppdaterad med vad som händer hos företaget bör lägga till företagets hemsida bland favoriterna. Bristen på information har varit ett stort problem i den här cirkusen och man säger själva att det skall bli bättring även på detta område.


Prototyp av den kommande motorvagnen X5


Prototyp av modellen av X7