Förbättra din Kbps vagn på 5 Minuter

För ett tag sedan släppte NMJ ut både den norska och den svenska versionen av litt Kbps. Håkan Y har tittat på vad man kan göra om på modellen.

Text & foto: Håkan Y

Observanta individer noterade relativt snabbt att den svenska vagnen var mer eller mindre en norsk vagn målad i svenska färger. Två fel kan snabbt konstateras på vagnen och dessa är följande.

  1. Fyra stolpar i ändarna istället för två.
  2. Lämmen i kortändan saknas.

Titta in på följande hemsida och du kan enkelt notera skillnaderna, http://nitton.fotopic.net/c954911.html. I denna artikel kommer jag att beskriva hur man enkelt kan åtgärda det första felet med hjälp av en vanlig näbbtång. Utöver detta kommer jag också visa hur man kan eliminera kopplets ”fjädrande” funktion, vilken i princip omöjliggör ihopkoppling vid rangering och användning av avkopplingsskenor.


Så som vagnen ser ut original.

På bilden ovan ser vi tydligt att vi har fyra stolpar i gaveln istället för två. För att åtgärda detta använder vi oss av en vanlig näbbtång. På nedanstående bild visar en gul bild vart man skall dra. Ta ett stadigt tag om vagnen utan att skada stolparna och börja lirka med näbb tången. Efter ett tag släpper både stolpen och dess fäste ifrån vagnen.Greppa med näbb tången vid anvisad anvisning.

Efter processen får man följande resultat (se bild nedan). Tittar man noga kan man se resterna av fästpiggen där stolpen en gång i tiden satt fast. Denna kan man enkelt dölja bort med lite färg. Jag har inte gjort detta då mina vagnar skall genomgå vidare behandling med vädring.
Som kommentar kan nämnas att fästet på stolpen går oftast sönder i denna procedur. Om du vill återmontera stolpen måste den troligen limmas dit igen. I någon enstaka gång följde fästpiggen med ut. Jag gissar på att denna kan vara limmad i fabriken.


Resultatet när de extra gavelstolparna är borttagna.

Om man vill ha ett koppel som fungerar som exempelvis Rocos standardkoppel kan man följa nedanstående tips.  Detta möjliggör att man kan koppla ihop vagnarna lättare, likaså att man kan koppla isär vagnarna enkelt. Utan denna modifiering fungerar inte vagnen alls med exempelvis avkopplingsskenor.


Bryt bort den plastdetaljen vid anvisningen. Detta eliminerar fjädringen i kopplet.

Med dessa två justeringar får man en vagn som aningens mer stämmer överens med den svenska förebilden. Vad som är kvar är lemmen som saknas. Denna kräver lite mer jobb då den måste målas i korrekt kulör.